Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.3-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 15, No. 3/2016
The Reporting of the Journalists of “Raz, Dwa, Trzy” at the Olympic Games in Berlin in 1936

Autorzy: Miłosz Stępiński
The Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: Berlin Olympic Games Polish sport’s press Nazi Sport
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The Olympic Games of 1936 in Berlin found sports and Olympic movement in the Second Republic of Poland at astage of developing and strengthening its organizational structure. The most famous and honored sport newspapers were: “Przegląd Sportowy” from Warsaw and – published by “IKC” concern from Cracow – “Raz, Dwa, Trzy”. The circulation of both titles constituted more than 3/4 of the circulation of all the sporting titles in the Second Republic of Poland. In this paper reports of “Raz, Dwa, Trzy” correspondents of the Olympic Games and the capital of Germany were presented. The analysis of the reporting of the journalists of “Raz, Dwa, Trzy” from the The Games of the XI Olympiad in Berlin allows to conclude that the narration of the reports fully corresponded with the aforementioned Polish-German Press Agreement of the 7th October 1934 and its basic assumptions. At the same time it was in accordance with the appreciation expressed to German organizers by foreign correspondents. The relations of the correspondents from Cracow indicate that Hitler’s’ regimentation reached its goals also in this environment. Enormous sports and infrastructural investments in the Third Reich, together with incorporating the modern technology, high degree of social discipline and the penchant for order and cleanliness, so typical for Germans, found their expressive reflection in the pages of “Raz, Dwa, Trzy”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alkmeyer, T. (1996). Körper, Kult und Politik. Von der „Muskelreligion“ Pierre de Coubertin zur Inszenierung von Macht in den Olympischen Spielen von 1936 (pp. 33–34). Frankfurt–New York.
2.Cejlar, F. (1936). Kongres wczasów w Berlinie. Wychowanie Fizyczne, Rok XVII, 6–7, 394–403.
3.Cybula, I. (2006). Kultura czasu wolnego w zwyczaju i obyczaju społeczeństwa polskiego w XIX i w XX wieku. Studia Humanistyczne, 6, 71–83.
4.Dobrowolski, W. (1948). Polska w Igrzyskach olimpijskich (pp. 33–38). Jelenia Góra.
5.Dudek, D. (2001). Źródła do dziejów kultury fizycznej 1844–1939, czasopisma, kalendarze, jednodniówki. Dodatek do “Biuletynu informacyjnego” nr 2 Biblioteki Głównej AWF w Krakowie, Kraków.
6.Eisenberg, C. (1999). English Sports’ und deutsche Burger. Eine Gesellschaftsgeschichte 1800–1939 (pp. 409–429). Paderborn.
7.Falewicz, R. (2004). Historia Igrzysk Olimpijskich. Poznań.
8.Fischer, P. (1992). Układ prasowy Polska-Niemcy [1934 r.], Zbliżenia. POLSKA-NIEMCY. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego, 43–55.
9.Gaj, J., Hądzelek, K. (1991). Dzieje kultury fizycznej w Polsce w XIX i XX wieku (pp. 181–186). Poznań.
10.Gąsiorowski, A. (1982). Polski Komitet Imprez Sportowych w Berlinie [1931–1936]. Kultura Fizyczna, 7–8, 20–22.
11.Gąsiorowski, A. (2008). Polsko-wschodnioniemieckie kontakty sportowe w latach trzydziestych XX wieku. Komunikaty Mazursko- Warmińskie, 1 (259), 55–72.
12.Gawkowski, R. (2012). Sport w II Rzeczpospolitej. Warszawa.
13.Geyer, H. (1996). Olympische Spiele 1896–1996. Ein deutsche Politikum. Munster.
14.Gryżewski, K. (1968). Swastyki nad olimpijskimi kółkami. Dysk Olimpijski, 8, 25–26.
15.Harder, R. (1936). Das alte Griechenland: die Heimat der olympischen Idee. Leibesübungen und körperliche Erziehung, 55 (14), 343–350.
16.Hądzelek, K., Zuchora, K. (ed.) (2012). Olimpijskie Konkursy Sztuki. Wawrzyny olimpijskie. Laureaci krajowych i międzynarodowych olimpijskich konkursów sztuki 1912–2012 oraz Wawrzynu Olimpijskiego 1969–2008, Warszawa.
17.Jakubowska, H. (1962). Prasa sportowa okresu międzywojennego jako źródło do dziejów wychowania fizycznego i sportu w latach 1918–1939. Kultura Fizyczna, 4, 3–8, 312.
18.Jucewicz, A. (1972). Trzy olimpiady. Warszawa.
19.Kruger, A. (1972). Die Olympischen Spiele und die Weltmeinung. Berlin–München–Frankfurt/M.
20.Kunert, Z. (2008). Sylwetka redaktora Bohdana Tomaszewskiego. In: A. Dobrowolska, M. Szczerbiński, G. Wieczorek (eds.), Magia sportu i słowa (pp. 11–18). Gorzów Wielkopolski.
21.Lennartz, K. (1994). The presidency of Henri de Baillet-Latour (1925–1942). In: R. Gafner (ed.), The International Olympic Committee one hundred years: 1894–1994: the idea, the presidents, the achievements. Lozanna.
22.Lipoński, W. (1974). Sport, literatura, sztuka (pp. 297–310). Warszawa.
23.Lipoński, W. (2012). Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej (pp. 485–534). Warszawa.
24.Łojek, J., Myśliński, J., Władyka, W. (1988) Dzieje prasy polskiej. Warszawa.
25.Lorenz, H. (1936). Olympia, 60.
26.Maślanka, J. [ed.]. (1976). Encyklopedia wiedzy o Polsce. Ossolineum.
27.Młodzikowski, G. (1970). Brunatne kulisy Igrzysk XI Olimpiady. Dysk Olimpijski, 8, 37–38.
28.Młodzikowski, G. (1971). Berliński przyczynek do polityki MKOL. Kultura Fizyczna, 8, 361–363.
29.Młodzikowski, G. (1984). Olimpiady nowożytnej. Idea i rzeczywistość. Warszawa.
30.Nałęcz, D. (1982). Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939 (pp. 259–333). Warszawa–Łódź.
31.Olszański, T. (2000). Osobista historia olimpiad. Warszawa.
32.Paczkowski, A. (1971). Prasa Drugiej Rzeczpospolitej 1918–1939. Warszawa.
33.Paczkowski, A. (1980). Prasa polska w latach 1918–1939. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
34.Peiffer, L. (2009). Sport im Nationalsozialisms Zum aktuellen Stand der sporthistorischen Forschung. Eine kommentierte Bibliographie (pp. 15–37). Göttingen.
35.Porada, Z. (1980). Starożytne i nowożytne Igrzyska olimpijskie. Kraków.
36.Raz, Dwa, Trzy (1936, 14). Za cztery miesiące Olimpiada! Wtorek, 7 kwietnia.
37.Raz, Dwa, Trzy (1936, 23). Olimpiada berlińska przewyższy wszystkie rekordy. Wtorek, 9 czerwca.
38.Raz, Dwa, Trzy (1936, 30a). Berlin w szacie olimpijskiej. Wtorek, 28 lipca.
39.Raz, Dwa, Trzy (1936, 30b). Od stop Olimpu do Berlina. Znicz olimpijski w drodze do siedziby XI Olimpiady. Wtorek, 28 lipca.
40.Raz, Dwa, Trzy (1936, 31a). As Propagandy Olimpjada! Wtorek, 4 sierpnia.
41.Raz, Dwa, Trzy (1936, 31b). Kwaśniewska nie sprawiła zawodu. Wtorek, 4 sierpnia.
42.Raz, Dwa, Trzy (1936, 31c). Pierwsze sukcesy i pierwsze rozczarowania. Wtorek, 4 sierpnia.
43.Raz, Dwa, Trzy (1936, 32). Karnawał Olimpijski. Wtorek, 11 sierpnia.
44.Raz, Dwa, Trzy (1936, 33). Wtorek, 18 sierpnia.
45.Raz, Dwa, Trzy (1936, 34). Podzwonne Olimpiadzie. Wtorek, 25 sierpnia.
46.Raz, Dwa, Trzy (1936, 35). Braterstwo ras na stadionie olimpijskim. Wtorek, 1 września.
47.Rurup, R. (ed.). (1996). 1936. Die Olympischen Spiele und der Nationalsozialismus/The Olympic Games and National Socializm (pp. 61–81). Berlin.
48.Simon, H. (ed.). (1964). Geschichte der Körperkultur in Deutschland 1917–1945 (pp. 186–192). Berlin.
49.Słoniewski, M. (1986). Władze polskiego ruchu olimpijskiego w okresie międzywojennym, Wychowanie Fizyczne i Sport, 3, 133–139.
50.Stępiński, M. (2008). XI Letnie Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w polskiej historiografii i w „Przeglądzie Sportowym” 1936 roku, cz. 1, Przegląd Zachodniopomorski, 4, 51–69.
51.Stępiński, M. (2010) Obraz XI Letniej Olimpiady 1936 roku na stronach tytułowych „Olympia Zeitung” – oficjalnego organu XI Igrzysk Olimpijskich 1936 w Berlinie. In: P. Nowak, K. Stępnik (eds.), Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku (pp. 89–101). Lublin: Wydawnictwo WSPA.
52.Stępnik, K. (2010). Igrzyska olimpijskie w Sztokholmie w prasie tygodniowej. In: P. Nowak, K. Stępnik (eds.), Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku (pp. 7–47). Lublin.
53.Suchorzewski, E. (1936). Międzynarodowy obóz studentów wychowania fizycznego w Berlinie. Wychowanie Fizyczne, 7–8, 442–447.
54.Szymański, L. (1998). Kultura fizyczna w polityce II Rzeczpospolitej. Wrocław.
55.Teichler, H.J. (1976). Internationale Sportpolitik im Dritten Reich (pp. 153–155). Schorndorf.
56.Tuszyński, B. (1997). Sport w środkach masowego przekazu. In: Z. Krawczyk (ed.), Kultura fizyczna. Sport (pp. 229–244). Warszawa.
57.Volkischer Beobachter (1936). Der Fuhrer mit unseren Siegerinnen im Speerwerfem, Tilly Fleischer, Luise Kruger und Polin Kwasniewska. Poniedziałek, 3 sierpnia.
58.Walters, G. (2008). Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen. Poznań.
59.Weiss, Z. (1972). Garmisch-Partenkirchen i Berlin 1936. Dysk Olimpijski, 7, 54–55.
60.Wieczorek, G. (2008). Generał Kazimierz Glabisz [1893–1981]. Zarys biografii. Gorzów Wielkopolski.
61.Wildmann, D. (1998). Begehrte Körper. Konstruktion und Inszenierung des “arischen” Männer Körpers im “Dritten Reich” (pp. 11–24). Würzburg.
62.Wryk, R. (2012). Początki ruchu olimpijskiego w Polsce (pp. 62–106). Poznań.
63.Zaborniak, S., (2009). Pierwsze polskie akademickie organizacje sportowe Lwowa i Krakowa [1878–1907] . In: D. Dudek (ed.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczpospolitej (pp. 287–298). Kraków.