Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 8.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. German Gymnastics Association (Deutsche Turnerschaft) in Relation to Sport Movement in Germany before the World War I
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. PROPAGANDA III RZESZY W PRZEDDZIEŃ XI. LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W BERLINIE W 1936 ROKU (W ŚWIETLE „VÖLKISCHER BEOBACHTER” – NACZELNEGO ORGANU NSDAP)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Przejdź
3. The Reporting of the Journalists of “Raz, Dwa, Trzy” at the Olympic Games in Berlin in 1936
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
4. Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
5. PREUSSISCHE NATIONALKONSERVATIVE ÜBER DIE ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK. POLEN IM DNVP-VEREINSBLATT „POMMERSCHE TAGESPOST“ IN DER ERSTEN HÄLFTE DES JAHRES 1923.
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
6. Nauczanie przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji – analiza efektów kształcenia i programów studiów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
7. Szczecińskie jarmarki wełniane w pierwszej połowie XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
8. Początki zalewowej żeglugi parowej w Szczecinie w latach 1825-1860
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
Strona