Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 6.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Methodology of the regional tourism satellite account for Poland – concept and feasibility study
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Przejdź
3. Polityka Unii Europejskiej w oddziaływaniu na wielkość i strukturę popytu turystycznego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
4. Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
5. Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
6. Polityka turystyczna województwa lubelskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
Strona