Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony

Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (75-83)
Klasyfikacja JEL: D12 D22 E21 L83
Słowa kluczowe: polityka turystyczna władze lokalne sharing economy collaborative consumption
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Daria Elżbieta Jaremen
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Elżbieta Nawrocka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Andrzej Rapacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wpływu sharing economy na gospodarkę lokalną miast turystycznych na przykładzie stolicy Katalonii – Barcelony. Omówiono w nim kierunki oddziaływania rozwijającego się trendu społeczno-gospodarczego na funkcjonowanie przedsiębiorstw, budżet lokalny i życie mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócono na negatywne skutki społeczno-ekonomiczne funkcjonowania platform pośredniczących w wymianie oferty sharing economy, takich jak: Airbnb i Uber. Skutki te motywują władze samorządowe do wprowadzania zmian w lokalnej polityce turystycznej. W przypadku Barcelony zmiany te mają charakter przede wszystkim prawny i są zorientowane na uregulowanie działalności podmiotów funkcjonujących w ramach sharing economy w celu z jednej strony zwiększenia kontroli nad nimi, a z drugiej przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arribas, G.V., Steible, B., De Bondt, A. (2016). Cost of non-Europe in the Sharing Economy: Legal Aspects. Barcelona: European Institute of Public Administration. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/…/ EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf (30.10.2016).
2.Belk, R. (2014). You Are What You Can Access: Sharing and Collaborative Consumption Online. Journal of Business Research, 67 (8), 1595–1600.
3.Bostman, R. (2010). The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. Pobrane z: http://www.fastcoexist.com/ (12.04.2016).
4.Bostman, R., Rogers, R. (2011), What’s Mine Is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live. London: Collins.
5.Dredge, D., Gyimothy, S. (2015). The Collaborative Economy and Tourism: Critical Perspectives, Questionable Claims and Silenced Voices. Tourism Recreation Research, 40 (3), 286–302.
6.Hamari, J., Sjoklint, M., Ukkonen, A. (2015). The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption. Journal of the Association For Information Science and Technology, 67 (9), 2047–2059. Pobrane z: http://onlinelibrary. wiley.com (12.04.2016). http://biznes.onet.pl/wiadomosci/turystyka/barcelona-peka-w-szwach-pod-naporem-turystow -i-zaczyna-sie-buntowac/ zxkcdx/ (13.11.2016).
7.http://blog.airbnb.com/economic-impact-airbnb/ (13.11.2016).
8.http://www.informationweek.com/government/the-sharing-economy-not-what-you-think-it-is/a/d-id/1321270/ (11.11.2016).
9.https://newsroom.uber.com/spain/mwc16-en/ (12.11.2016). https://www.airbnbcitizen.com/airbnb-community-boosts-barcelona-economy-by-e740-million/ (10.11.2016). https://www.thelocal.es/20150812/blablacar/ (10.11.2016).
10.Lessig, L. (2008). Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. New York: The Penguin Press HC.
11.Moran, C. (2016). The Sharing Economy. Raport. Pobrane z: http://www.barcelona-metropolitan.com/in-the-city/report-the-sharing-economy (3.11.2016).
12.Rudawska, I. (2016). Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, 181–185.
13.Turisme a Barcelona. Informe anual (2014). Barcelona: Barcelona Turisme. Pobrane z: http://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Est2014b.pdf (3.11.2016).