Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 14.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
2. Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Przejdź
3. Mapa wartości gruntów – studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
4. Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
5. Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
6. Jaki nie jest rynek nieruchomości – problemy dla badaczy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
7. Użytkowanie wieczyste
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
8. Wymarzone mieszkanie w oczach studentów – wyniki badania ankietowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
9. Badanie legalności nabycia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
10. Struktura popytu i podaży nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie w 2016 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
11. Ustawowe prawo pierwokupu gminy
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
12. Określanie wartości nieruchomości
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
13. Kontrola wykonania obowiązków nabywcy nieruchomości rolnych
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Przejdź
14. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
Strona