Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Struktura popytu i podaży nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie w 2016 roku

Autorzy: Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński

Ewa Putek-Szeląg
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nieruchomość mieszkaniowa popyt podaż porównanie struktur
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (159-171)
Klasyfikacja JEL: C19 R31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania porównania struktur nieruchomości mieszkaniowych oferowanych do sprzedaży (podaży) oraz nieruchomości mieszkaniowych sprzedanych (popytu). Badanie przeprowadzono na przykładzie rynku szczecińskiego. Celem artykuły było określenie stopnia podobieństwa badanych struktur ze względu na wybrane cechy: liczbę pokoi oraz powierzchnię nieruchomości. Dane pozyskano z Zachodniopomorskiego Systemu Wymiany Ofert oraz Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
2.Gdakowicz, A. (2007). Badanie koniunktury na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 1997–2006. Rozprawa doktorska, maszynopis.
3.Gorzeń-Mitka, I., Grabiec, O. (2015). Motywy zakupu mieszkań w świetle badań nabywców na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 4, 291–299.
4.Kałkowski, L. (2003). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
5.Kucharska-Stasiak, E. (1997). Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
6.Łaszek, J. (2006). Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego. Materiały i Studia NBP, 203.
7.Ostasiewicz, W. (2011). Badania statystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Strączkowski, Ł. (2009). Motywy zakupu mieszkań w świetle badań nabywców na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17 (2), 45–55.