Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.14-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(14)|2021
Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Autorzy: Marek Stawecki ORCID
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
Słowa kluczowe: nabycie nieruchomość wykaz własność pierwszeństwo
Rok wydania:2021
Liczba stron:14 (63-76)
Klasyfikacja JEL: K25
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 210

Abstrakt

Instytucja ta oparta jest na zakazie rozporządzania przez określony podmiot nieruchomością w sposób ją naruszający. Jej istotą jest eliminacja innych podmiotów ubiegających się o tę samą rzecz. Prawo to ma zastosowanie tylko do zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, nie stosuje się go przy zbywaniu nieruchomości przez innych właścicieli.Skutki prawne zawarcia umowy zbycia nieruchomości z pominięciem pierwszeństwa w nabyciu są różnie oceniane. Większość orzeczeń wskazuje na brak sankcji nieważności. Dominuje pogląd że odpowiedzialność odszkodowawcza ma charakter jedynej sankcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2005.
2.Bieniek G., Kalus, S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2004.
3.Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011.
4.Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2018.
5.Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2020.
6.Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.
7.Burian B., Pierwszeństwo nabycia nieruchomości, Kraków 2004.
8.Gniewek E., O skutkach naruszenia zasad pierwszeństwa nabycia nieruchomości skarbowych i samorządowych – krótka polemika, Przegląd Sądowy 2002, nr 10.
9.Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2017.
10.Kremer E., Instytucja pierwszeństwa nabycia nieruchomości, Studia Iuridica Agraria 2005, nr 6.
11.Nowak M., Tokarzewska-Żarna Z., Gospodarka nieruchomościami w gminie. Kluczowe problemy prawne, Warszawa 2017.
12.Świderski K., Charakter prawny pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, Rejent 2000, nr 11.
13.Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami. Komentarz do wybranych procedur, Katowice 2011.