Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Uproszczone podejście do umów leasingu – uwarunkowania i skutki stosowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Go to
2. Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
3. The issue of taxation with value added tax concerning medical care services provided by speech therapists in light of the interdisciplinary nature of the profession of a speech therapist
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
4. Sources of tax law in the Polish legal system
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Go to
5. Oddziaływanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego – wnioski de lege lata i de lege ferenda
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Go to
6. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2018 roku, II FSK 2304/17
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Go to
Page