Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.33-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2021 (33)
Sources of tax law in the Polish legal system

Authors: Aurelia Bajerska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: tax law hierarchization sources of law
Year of publication:2021
Page range:17 (9-25)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 119

Abstract

In the literature, the sources of law are considered to be “a formalised act of state authority containing legal provisions”.1 In order to assess the nature of a designated act of state authority as a source of law, its form and the appropriate procedure are important. Therefore, the basic objective of the article is to demonstrate the sources of making tax law, with a particular emphasis on their classification in the tax law system. In fact, the position of particular types of sources of law in the system depends on three types of factors, such as: the position in the system of public authorities from which the source of law comes, its contents and the mode of its creation. Only a cumulative analysis of these three factors allows the prioritization of the legal acts constituting the sources of tax law. Despite notable achievements in the body of relevant literature, an attempt was made to re-analyse it in order to systematize the concepts and principles related to the subject matter in question. Furthermore, the jurisprudence was examined to emphasize that the sources of tax law also constitute a matter of argument in the judicature. Analysis of legal regulations in force and empirical methods were used as the basis for the study.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antonów D., Źródła, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego, in: P. Borszowski (ed.), Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, Warszawa 2018.
2.Bałaban A., Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania (tezy), in: A. Bałaban et al. (eds.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2013.
3.Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe, Zakamycze 2003.
4.Duda M., Standardy polskiego prawa podatkowego, in: P. Smoleń et al. (eds.), Prawo podatkowe, Warszawa 2014.
5.Duda-Hyz M., Źródła i zasady tworzenia prawa podatkowego, in: P. Smoleń et al. (eds.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017.
6.Etel L., Źródła prawa podatkowego, in: L. Etel (ed.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.
7.Gdulewicz E., Konstytucyjny system źródeł prawa, in: W. Skrzydło (ed.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2000.
8.Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016.
9.Góralczyk W., Podstawy prawa, Warszawa 2004.
10.Kosikowski C., Komentarz do art. 3 Ordynacji podatkowej, in: L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013.
11.Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
12.Kuciński J., Tworzenie prawa podatkowego, źródła prawa, in: J. Kuciński (ed.), Zarys prawa, Warszawa 2010.
13.Lasiński-Sulecki K., Glosa do wyroku NSA z 11 marca 2010 roku, I FSK 61/09, OSP 2011, No. 5, item 54.
14.Łopatka A., Prawoznawstwo, Warszawa 2000.
15.Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2014.
16.Mastalski R., Źródła prawa podatkowego w procesie jego stosowania, in: R. Mastalski et al. (eds.), Prawo Finansowe, Warszawa 2013.
17.Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008.
18.Ofiarski Z., Rozporządzenie jako źródło prawa podatkowego, in: A. Bałaban et al. (eds.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2013.
19.Popławski M., Komentarz do art. 3 Ordynacji podatkowej, in: L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.
20.Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010.
21.Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2000.
22.Smoktunowicz E., Mieszkowski J., Źródła i wykładnia prawa podatkowego, Białystok 1998.
23.Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Warszawa 2007.
24.Wolański R., System podatkowy w Polsce, Warszawa 2016.
25.Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003.
26.Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004.