Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     DOI: 10.18276/ab.2017.24-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / No. 24
Molecular basis of quorum sensing signal-response systems in bacteria
(Molekularne podstawy quorum sensing systemów odpowiedzi sygnałowej u bakterii)

Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (133-140)
Słowa kluczowe: autoinduktory 2 i 3 chinolonowe cząsteczki sygnałowe cząsteczki sygnałowe bakterii Gramdodatnich i Gram-ujemnych zjawisko QS
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Alicja Ziemichód
University of Szczecin, Department of Genetics, Faculty of Biology

Bogumiła Skotarczak
University of Szczecin, Department of Genetics, Faculty of Biology

Abstrakt

Bakterie używają quorum sensing (QS) do przeprowadzania programów ekspresji genów związanych z zachowaniami grupowymi. QS oznacza zdolność bakterii do monitorowania gęstości swojej populacji i regulacji ekspresji genów. QS aktywuje od dziesiątek do setek genów, które są związane z różnymi procesami biologicznymi. Procesy regulowane przez QS są związane z horyzontalnym przepływem genów, tworzeniem biofilmów, zachowań wielokomórkowych, oraz relacji bakteria–żywiciel i bakteria–bakteria. Sygnalizacja QS wymaga wytwarzania, uwalniania, wykrywania, wymiany i percepcji komponentów nazywanych autoinduktorami lub sygnałami QS. Ostatnio u bakterii zostały odkryte nowe autoinduktory oraz wykazano jak te cząsteczki są rozpoznawane przez odpowiednie receptory. Autoinduktory należą do trzech głównych klas: do acylowanych laktonów homoseryny (AHLs) używanych przez bakterie Gram-ujemne, specyficznych oligopeptydów używanych przez bakterie Gram dodatnie i do autoinduktorów uniwersalnych. Celem artykułu jest przegląd bazy molekularnej zjawiska QS, w tym wewnątrz i międzygatunkowych cząsteczek sygnałowych QS oraz procesów biologicznych regulowanych przez te cząsteczki.
Pobierz plik

Plik artykułu