Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2020.27-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 27
Ectoparasitic species of the genus Trichodina (Ciliophora: Peritrichida) parasitizing Macedonian freshwater fish
(Pasożyty zewnętrzne ryb słodkowodnych Macedonii z rodziny Trichodina (Ciliophora: Peritrichida))

Autorzy: Dijana Blazhekovikj-Dimovska ORCID
University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biotechnical Sciences, Bitola, N. Macedonia

Stojmir Stojanovski ORCID
2 Hidrobiological Institute, Laboratory of fish diseases, Ohrid, N. Macedonia
Słowa kluczowe: pierwotniaki Trichodina sp. amur biały karp akwakultura
Rok wydania:2020
Liczba stron:10 (11-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Trichodinidae są prawdopodobnie najczęściej spotykanymi pierwotniakami pasożytującymi na rybach słodkowodnych i morskich. Zazwyczaj spotykane są na skrzelach, skórze i płetwach ryb. Celem artykułu jest określenie częstotliwości i intensywności zarażenia ryb karpiowatych przez Trichodina sp. Badania trwały trzy lata. Łącznie przebadano pod kątem parazytolo-gicznym 578 osobników karpia (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758), 76 amurów białych (Ctenopharyngodon idella, Valenciennes 1844), 47 tołpyg białych (Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes, 1844) i 53 tołpyg pstrych (Hypophthalmichthys nobilis, Richardson, 1845). Zakażenie Trichodina sp. stwierdzono u 206 osobników karpia we wszystkich badanych stawach i okresach, oraz w okresie jesiennym u 9 amurów białych z dwóch stawów hodow-lanych. Łącznie zarażonych Trichodina sp. było 11.84% amurów białych oraz 35.67% karpi, średnia intensywność zarażenia amurów białych wynosiła 7.56, a w przypadku karpia – 4.56. W okresie wiosennym zarażonych było 11.82% karpi, latem – 3.44%, jesienią – 7.85%, a zimą – 7.05%. Odpowiednio średnia intensywność zarażenia wynosiła wiosną – 4.55; latem – 4.67; jesienią – 4.40 I zimą – 4.72. Stwierdzenie Trichodina sp. pasożytującego na amurze białym jest pierwszym przypadkiem zaobserwowanym w Macedonii. W związku z tym gatunek ten jest nowym gospodarzem dla Trichodina sp. w wodach Macedonii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abowei, J.F.N., Briyai, O.F., Bassey, S.E. (2011). A Review of Some Basic Parasite Diseases in Culture
2.Fisheries Flagellids, Dinoflagellides and Ichthyophthriasis, Ichtyobodiasis, Coccidiosis Trichodinia-sis,
3.Heminthiasis, Hirudinea Infestation, Crustacean Parsite and Ciliates. British Journal of Pharmacology and
4.Toxicology, 2 (5), 213–226.
5.Ali, N.M., Salih, N.E., Abdul-Ameer, K.N. (1988). Protozoa and crustacea infesting three species of carp raised
6.in ponds in Iraq. Journal of Biological Science Research, 19 (2), 387–394.
7.Asmat, G. (2004). First record of Trichodina diaptomi (Dogiel, 1940) Basson and Van As, 1991, T.
8.heterodentata Duncan, 1977 and T. oligocotti (Lom, 1970) (Ciliophora: Trichodinidae) from Indian fishes.
9.Pakistan Journal of Biological Sciences, 7 (12), 2066–2071.
10.Basson, L., Van As, J.G. (2006). Trichodinidae and other ciliophorans (Phylum Ciliophora). In: P.T.K. Woo (ed.),
11.Fish diseases and disorders. Protozoan and metazoan infections, Vol. 1 (pp. 154–182). Wallingford, UK: CAB
12.International.
13.Bozorgnia, A., Youssefi, M.R., Barzegar, M., Hosseinifard, S.M., Ebrahimpour, S. (2012). Biodiversity of
14.Parasites of Fishes in Gheshlagh (Vahdat) Reservoir, Kurdistan Province, Iran. World Journal of Fish and
15.Marine Sciences, 4 (3), 249–253.
16.Bush, A.O., Lafferty, K.D., Lotz, J.M., Shostak, A.W. (1997). Parasitology meets ecology on its own terms:
17.Margolis et al. Revisited. Journal of Parasitology, 83, 575–583.
18.Cakić, P. (1992). Paraziti riba u vodama Sjeničko-Pešterske visoravni i mogučnosti njihovog suzbijanja.
19.Doktorska disertacija. Beogradu, Srbija: Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu.
20.Cengizler, İ., Necdet, A., Aysel, S., Argun, A.O., Ercüment, G. (2001). Ecto-Endo Parasite Investigation on
21.Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Captured From the River Seyhan, Turkey. E.U. Journal of Fisheries &
22.Aquatic Sciences, 18 (1–2), 87–90.
23.Hristovski, N., Stojanovski, S., Baker, R.A., Petrovic, Z., Rusinek, O., Čakić, P. (2006). Parasite fauna of the
24.fishes from Lake Prespa and life cycle of economically important and most frequently found parasite species.
25.Bitola, Macedonia: Faculty of biotechnical sciences.
26.Hristovski, N., Stojanovski, S., Talevski, T., Blažeković-Dimovska, D. (2012). The fish parasite fauna and the fish
27.of Lake Prespa. Bitola. Macedonia: National and University library. University “St. Kliment Ohridski”.
28.Huh, M.D., Thomas, C.D., Udomkusonsri, P., Noga, E.J. (2005). Epidemic trichodinosis associated with severe
29.epidermal hyperplasia in largemouth bass, Micropterus salmoides, from North Carolina, USA. Journal of Wildlife
30.Diseases, 41 (3), 647– 653.
31.Khan, R.A. (2004). Disease outbreaks and mass mortality in cultured Atlantic cod, Gadus morhua L., associated
32.with Trichodina murmanica (Ciliophora). Journal of Fish Diseases, 27 (3), 181–184.
33.Lazar, M. (2009). Morphological basis of sweet water fish diseases from fish farms. Doctoral thesis, Iasi,
34.Romania: University of agricultural sciences and veterinary medicine „Ion Ionescu De La Brad”.
35.Lom, J. (1995). Trichodinidae and other ciliates (phylum Ciliophora). In: P.T.K. Woo (ed.), Fish diseases and
36.disorders, Vol.: Protozoan and metazoan infections (pp. 229–262). Wallingford: CAB International.
37.Lom, J., Dykova, I. (1992). Protozoan parasites of fishes. Amsterdam and London: Elsevier.
38.Mansoor, N.T., Al-Shaikh, S.M.J. (2010). Protozoans infection of Cyprinus carpio L. from Bab Al-Muatham
39.fish markets, Baghdad City. Iraqi Journal of Veterinary Medicine, 34 (1).
40.Marcotegui, P.S., Montes, M.M., Barneche, J., Ferrari, W., Martorelli, S. (2018). Geometric morphometric
41.on a new species of Trichodinidae. A tool to discriminate trichodinid species combined with traditional
42.morphology and molecular analysis. International Journal for Parasitology. Parasites and Wildlife, 7 (2),
43.228–236.
44.Martins, M., Ghiraldelli, L. (2008). Trichodina magna Van As and Basson, 1989 (Ciliophora: Peritrichia) from
45.cultured Nile tilapia in the state of Santa Catarina, Brazil. Brazilian Journal of Biology, 68 (1), 169–172.
46.Martins, M.L., Cardoso, L., Marchiori, N., Benites de Pádua, S. (2015). Protozoan infections in farmed fish from
47.Brazil: diagnosis and pathogenesis. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, 24, 1–20.
48.Ondračková, M., Valová, Z., Kortan, J., Vojtek, L., Adámek, Z. (2012). Consequent effects of the great cormorant
49.(Phalacrocorax carbo sinensis) predation on parasite infection and body condition of common carp (Cyprinus
50.carpio). Parasitological Research, 110 (4), 1487–1493.
51.Radu, D., Oprea, L., Nicolae, C.G. (2008). Comparative analyses concerning parasitic diversity of common carp
52.and koi carp. Zootehnie si Biotehnologii, 41 (2).
53.Subasinghe, R.P. (1992). Hatchery diseases of freshwater fish in Sri Lanka. In: M. Shariff, R.P. Subasinghe, J.R.
54.Arthur (ed.), Diseases in Asian Aquaculture 1. Philippines: Asian Fisheries Society.
55.Tang, F.H., Zhao, Y.J. (2011). Study of trichodinids (Protozoa, Ciliophora) parasitic on gills of freshwater fishes
56.from Chongqing, China, and identification of a new species, Trichodina cyprinocola sp. nov. African Journal of
57.Microbiology Research, 5 (26), 5523–5527.
58.Tang, F.H., Zhao, Y.J. (2012). Two trichodinids of Paratrichodina (Ciliophora, Peritrichida, Trichodinidae) infecting
59.gills of Ietalurus punetaus from Chongqing, China. African Journal of Microbiology Research, 6 (9), 2145–2149.
60.Tantry, T.A., Nazir, R., Chishti, M.Z., Ahmad, F., Dar, G.H., Dar, J.S. (2016). A report on the incidence of
61.Trichodina heterodentata from fishes of Jammu, J&K India. Journal of Parasitic Diseases, 40 (2), 524–527.
62.Tomec, M., Hacmanjek, M., Teskeredžić, Z., Teskeredžić, E., Čož-Rakovac, R. (1995). Kvaliteta vode i
63.ektoparazitarne bolesti ciprinidnih riba. Ribarstvo, 53 (4), 129–139.
64.Valić, D., Kapetanović, D., Kurtović, B., Teskeredžić, E. (2005). Paraziti riba rijeke Krke. Simpozij “Rije-ka Krka i
65.Nacinalni park Krka” (pp. 57–58).
66.Žitnan, R., Kiškaroly, M., Čanković, M. (1969). Epizootiološki odnosi parazitoza ekonomski značajnih i bijelih riba
67.u jednom šaranskom gazdinstvu u BiH. Ichthyologia, 1 (1), 99–108.