Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Przejmowanie korzyści sieciowych na platformach wielostronnych

Autorzy: Dawid Boruciński ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: platformy wielostronne efekty sieciowe oportunizm
Rok wydania:2019
Liczba stron:9 (23-31)
Klasyfikacja JEL: D02 D89
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, w jaki sposób poszczególne grupy nabywców mogą przejmować korzyści sieciowe w ramach platformy wielostronnej. Autor wskazuje także, w jaki sposób firmy działające jako platformy wielostronne mogą zabezpie- czać się przed oportunistycznymi działaniami nabywców. Na podstawie literatury przedmio- tu i dostępnych publikacji przeanalizował wpływ zmiany dystrybucji korzyści sieciowych na sytuację firmy. Następnie autor przedstawił przypadek firmy Allegro.pl, wskazując na przyczynę zawierania transakcji poza platformą oraz środki zaradcze podjęte przez firmę. Wnioski z opracowania dotyczą odpowiedniego zaprojektowania oraz monitorowania plat- formy, a także użycia narzędzi cenowych, technologicznych czy instytucjonalnych w celu ograniczenia zachowań oportunistycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allegro (2019). Regulamin. Pobrano z: https://allegro.pl/regulamin/pl (15.01.2019).
2.Armstrong, M. (2006). Competition in Two-Sided Markets. RAND Journal of Economics, 37, 668–691.
3.Caillaud, B., Jullien, B. (2003). Chicken and Egg: Competition Among Intermediation Ser- vice Providers. RAND Journal of Economics, 34, 309–328.
4.Domański, T. (2018). Allegro: handel poza portalem będzie surowo karany. Pobrano z: https://www.spidersweb.pl/2018/02/allegro-handel-poza-portalem.html (15.01.2019).
5.Hagiu, A., Wright, J. (2015). Multi-Sided Platforms. International Journal of Industrial Or- ganization, 43, 162–174.
6.Parker, G., Van Alstyne, M., Choudrary, P. (2016). Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. New York: Norton.
7.Parker, G., Van Alstyne, M.W. (2005). Two-Sided Network Effects: A Theory of Informa- tion Product Design. Management Science, 10 (51), 1494–1504.
8.Rochet, J.C., Tirole, J. (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. Journal of the European Economic Association, 1, 990–1029.
9.Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.