Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Strategiczny marketing jako narzędzie budowania wizerunku uczelni wyższych w Szczecinie

Autorzy: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii

Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii
Słowa kluczowe: marketing zarządzanie szkolnictwo wyższe
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (89-99)
Klasyfikacja JEL: Z33 I20 I25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie istoty zarządzania uczelniami wyższymi w województwie zachodniopomorskim za pomocą strategicznego marketingu, który w jasny sposób określa działania oraz zasady postępowania, jakie przedsiębiorstwo musi spełniać, aby w efektywny sposób prowadzić swoją działalność oraz osiągać maksymalizację zysku. Przegląd literatury oraz case study dowiodły, że marketing jest narzędziem budowania wizerunku uczelni wyższych w Szczecinie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (2001). (red). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu, Kraków.
2.Dietl, J. (2013). Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej (s. 12–22). Poznań:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
3.Domański, T. (2011). Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów – nowe wyzwania strategiczne. W: T. Domański, (red.), Marketing akademicki w promocji miast i regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Fundusze Europejskie (2014). Fundusze Europejskie 2014–2020. Jakie środki dla nauki? 16 stycznia 2014. Pobrane z: https://www.granty-na-badania.com/2014/01/fundusze-europejskie-2014-2020-jakie.html (25.02.2017).
5.Hingston, P. (1992). Wielka księga marketingu. Kraków: Signum.
6.Kijanka, A. (2012). Rola marketingu uczelni wyższych w kreowaniu wizerunku miast i regionu.Prace Instytutu Lotnictwa, 1 (222), 383–389.
7.Krzyżanowska, M. (2004). Znaczenie marketingu w działalności edukacyjnej szkoły wyższej.Marketing i Rynek, 3, 11–19.
8.MNiSW (2018). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akty prawne – nauka. Pobrane z: http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-nauka-bip (24.02.2017).
9.OECD (2011). OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. Pobrane z: https://www.miir.gov.pl/media/41372/Wytyczne_OECD_dla_przedsiebiorstw_wielonarodowych_01.pdf (27.02.2017). http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en.
10.WPRS (2012). Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2013–2017. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WPRS_6_10_final.pdf (24.02.2017).