Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Znaczenie kontraktów jako najbardziej kompleksowego czynnika ograniczającego problem agencji

Autorzy: Bartosz Gościniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: teoria agencji problem agencji kontrakty pryncypał–agent
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (5-14)
Klasyfikacja JEL: G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szeroka analiza zagadnienia agencji w literaturze światowej ukazuje różne możliwości ograniczania tego problemu, nie określa jednak najlepszego z nich. Każdy ze sposobów ma swoje wady i zalety, ale również może implikować inne problemy dla organizacji. Dlatego też celem artykułu jest dokonanie oceny porównawczej głównych sposobów ograniczania problemu agencji pod względem swojej kompleksowości. Postawiona hipoteza brzmi: odpowiednie kontraktowanie występujące między pryncypałem a agentem jest najlepszym z punktu widzenia skuteczności i kompleksowości sposobem ograniczania problemu agencji. Osiągnięcie zarówno celu, jak i hipotezy będzie odbywało się przez analizę porównawczą przedstawionych w literaturze światowej głównych sposobów ograniczania problemu agencji. Artykuł został podzielony na wstęp, trzy części opisowe, podsumowanie oraz spis bibliografii. Pierwsza część zawiera wyjaśnienie pojęcia problemu agencji. Druga część zarysowuje umiejscowienie owego problemu w teoriach dotyczących przedsiębiorstw. Część trzecia przedstawia poszczególne grupy czynników ograniczających problem agencji oraz wskazuje na przewagę kontraktów wśród tych czynników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alchian, A.A., Demsetz, H. (1986). Production, Information Costs, and Economic Organization, W: R.S. Kroszner, L. Putterman (red.), The Economic Nature of the Firm (s. 193–216). Cambridge: A Reader, Cambridge University Press.
2.Alien, D.W. (1999). Transaction Costs. W: B. Bouckaert, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics. The History and Methodology of Law and Economics, t. I (s. 894–926). Cheltenham: Edward Elgar.
3.Ang, J.S., Cole, R.A., Wuh Lin, J. (2000). Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of Finance, LV (1), 81–106. DOI: 10.1111/0022-1082.00201.
4.Bebchuk, L.A., Fried, J.M. (2003). Executive Compensation as an Agency Problem. Journal of Economic Perspectives, 17 (3), 71–92. DOI: 10.1257/089533003769204362.
5.Bhojraj, S., Sengupta P. (2003). Effect of Corporate Governance on Bond Ratings and Yields: The Role of Institutional Investors and Outside Directors, The Journal of Business, 76 (3), 455–475. DOI: 10.1086/344114.
6.Butz, D.A. (1993). Debt Financing and Manager-Shareholder Agency Costs. Los Angeles: UCLA Working Paper, 1–31. Pobrane z: http://www.econ.ucla.edu/workingpapers/wp687.pdf (4.03.2018).
7.Chojnacka, E. (2012). Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. Warszawa: CeDeWu.
8.Coase, R.H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, New Series, 4 (16), 386–405. DOI: 10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.
9.Eisenhardt, K. (1989). Agency Teory. An Assessment and Review, Academy of Managment Review, 14, 57–74 DOI: 10.5465/AMR.1989.4279003.
10.Furubotn, E.G., Richter, R. (1997). Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
11.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2016). Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Pobrane z: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf (15.03.2018).
12.Grant Thornton (2014). A changing climate fresh challenges ahead (s. 14). Corporate Governance Review.
13.Hart, O., (1993). Incomplete Contracts and the Theory of the Firm. W: O. Williamson, S. Winter (red.), The Nature of the Firm. Origins, Evolution and Development (s. 138–154). New York: Oxford University Press.
14.Hart, O. (1996). Ana Economist’s Perspective on the theory of the Firm. W: P.J. Buckley, J. Michie (red), Firms, Organizations and Contracts. A Reader in Industrial Organization (s. 199–218). Oxford: Oxford University Press.
15.Martin, G., Gómez-Mejía, L.R., Berrone, P., Makri, M. (2016). Conflict Between Controlling Family Owners and Minority Shareholders: Much Ado About Nothing? Entrepreneurship Theory and Practice, 41 (6), 999–1027. DOI: 10.1111/etap.12236.
16.Milgrom, P., Roberts, J. (1992). Economics Organization and Management. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
17.Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics, 13 (2), 87–221. DOI: 10.1016/0304-405X(84)90023-0.
18.Veblen, T.B. (1904). The Theory of the Business Enterprise. New Jersey, New Brunswick: Transaction Books.