Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
„Spisek żarówkowy” – współczesny wymiar zaplanowanej nieprzydatności

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: M31 Q50 H31
Słowa kluczowe: zaplanowana nieprzydatność konsumpcja świadomy klient środowisko
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Lidia Kłos
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Ulegający skróceniu okres żywotności różnego rodzaju sprzętu oraz coraz częstsza awaryjność są ściśle związana ze zjawiskiem „planowanego postarzania produktu”. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska oraz jego wpływu na konsumentów i ogólnie na gospodarkę oraz środowisko. Artykuł ma charakter badawczo-opisowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bullow, J. (1986). An Economic Theory of Planned Obsolescence. Quarterly Journal of Economics. Pobrane z: https://facultygsb.stanford.edu/bulow/articles/an%20economic%20theory%20of%20planned%20obsolescence.pdf, s. 729–749 (12.01.2018).
2.Dannoritzer, C. (2010). Spisek żarówkowy [film dokumentalny]. Francja/Hiszpania.
3.Duź, S. (2014). Materializm i konsumpcjonizm niszczą cywilizację Zachodu. Pobrane z: https://wolnemedia.net/materializm-i-konsumpcjonizm-niszcza-cywilizacje-zachodu (17.01.2018).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21.X.2009, ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Dz.U. UE L. 285/10.
5.Efektywność energetyczna i trwałość sprzętu AGD. Raport CeCeD Europa. Europejski przemysł AGD. Pobrane z: www.cecedpolska.pl/agd-info/branza-agd-w-pl. html (17.01.2018).
6.Fundacja Ellen MacArthur. Pobrane z: https://www.ellenmacarthurfoundation.org (18.01.2018).
7.Hamrol, A., Najlepszy, Z. (2013). Za i przeciw planowanemu ograniczaniu trwałości wyrobów. Inżynieria Maszyn, 1 (18), 118–126.
8.Huma, M. (2013). Planowane postarzanie. Pobrane z: http://www.ekonsument.pl/a66697_planowane_postarzanie.html (15.01.2018).
9.Ib (2016). Circular economy nakręci europejską gospodarkę? Pobrane z: http://portalkomunalny.pl/circular-economy-polska-gospodarka-332263 (17.01.2018).
10.Dokąd trafiają elektrośmieci z Europy. Pobrane z: https://www.oostdam.pl/dokad-trafiaja-elektrosmieci-z-europy (17.01.2018).
11.Jakie są podstawowe przepisy prawne dotyczące dyrektywy ErP? Pobrane z: http://www.buderus.pl/buderus-on-line/dyrektywa-erp/przepisy-prawne.html (18.01.2018).
12.Kozłowski, T. (2013). Szczęście: niespełniony dogmat doby konsumpcjonizmu? Psychologiczne uwarunkowania poczucia dobrostanu a społeczno-kulturowa praktyka. Anthropos, 20/21, 91–102. Pobrane z: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos11/texty/kozlowski.htm (15.01.2018).
13.Łada, M. (2015). Rachunek celowego postarzania produktów. W: Nowak, E., Kowalewski, M. (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami (s. 298–307). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
14.Nowak, M. (2012). Planowane postarzanie produktu przez producentów to nie mit. Pobrane z: http://www.spidersweb.pl/2012/07/planowane-postarzanie-produktu-przez-producentow-nie-mit.html (17.01.2018).
15.Nowak, M. (2015). Koniec z mitem. Za planowanym postarzaniem produktów stoją teraz fakty i konkretne liczby. Pobrane z: http://www.spidersweb.pl/2015/04/planowane-postarzanie-produktu.html (17.01.2018).
16.Pluta, A. (2016). Zachowania współczesnych konsumentów a funkcjonowanie organizacji. Studia i Prace WNEiZ US, 3 (43), 353–356.
17.Prakash, S., Dehoust, G., Gsell, M., Schleicher, T. (2016) Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien gegen „Obsoleszenz”. Dessau-Roslau: Umwelt Bundesamt. Pobrane z: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf, (15.01.2018).
18.Ryś, A. (2015). Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 121–128.
19.Ryś, A. (2015a). Planowane postarzanie produktów – analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego. Handel Wewnętrzny, 6 (359), 141–151.
20.Ryś, A. (2016). Planowane postarzanie produktów – wyniki badań pierwotnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 83–98.
21.PAP (2016). UE chce walczyć ze zbyt szybko psującym się sprzętem elektronicznym. Pobrane z: https://www.pb.pl/ue-chce-walczyc-ze-zbyt-szybko-psujacym-sie-sprzetem-eletronicznym-824159 (17.01.2018).
22.http://www.proakademia.eu/baza-partnerow-3/19.html (18.01.2018).
23.http://www.spidersweb.pl/2015/04/planowane-postarzanie-produktu.html (15.01.2018).
24.https://www.ellenmacarthurfoundation (18.01.2018).