Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz zaangażowanie organizacyjne. dane z branży budowlanej na Sri Lance

Autorzy: Prabhashini Wijewantha
University of Kelaniya, Sri Lanka
Słowa kluczowe: branża budowlana pracownicy bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) praktyki zarządzania zaangażowanie organizacyjne Sri Lanka
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (273-282)
Klasyfikacja JEL: J81 L74 M10 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule ukazano związek między praktykami zarządzania BHP a zaangażowaniem organizacyjnym pracowników w branży budowlanej na Sri Lance. Ankieta badawcza została przeprowadzona wśród robotników w branży budowlanej wybranych przy użyciu doboru wygodnego. Dane zebrano, zarządzając samodzielnie rozprowadzeniem anonimowego kwestionariusza wśród 250 robotników. Otrzymano 155 wypełnionych formularzy ankiety. Analizy danych przeprowadzono za pomocą narzędzia SPSS 23.0. Po zakończeniu wstępnych analiz badaną zależność ustalono za pomocą analizy korelacji i regresji. Wyniki wskazały na znaczący pozytywny związek między praktykami zarządzania BHP w branży a formami zaangażowania organizacyjnego-afektywnego, normatywnego i trwania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adeniyi, J.A. (2001). Occupational health: a fundamental approach. Haytee Organization, 46.
2.Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1 (63), 1–18.
3.Amponsah-Tawiah, K., Dartey-Baah, K. (2011). The mining industry in Ghana: a blessing or a curse. International Journal of Business and Social Science, 2 (12), 81–94.
4.Amponsah-Tawiah, K., Mensah, J. (2016). Occupational health and safety and organizational commitment: Evidence from the Ghanaian mining industry. Safety and Health at Work, 3 (7), 225–230.
5.Bhagawati, B. (2015). Basics of occupational safety and health. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT), 1 (9), 91–94.
6.Blau, P.M. (1964). Exchange and power in social life. Transaction Publishers.
7.Boyle, T. (2000). Health and safety: Risk management. London: Institute of Safety Health.
8.Campbell, D.T., Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 2 (56), 81–105.
9.Cooper, D. (1995). Measurement of safety climate: a component analysis. Institute of Safety Health (IOSH) meeting on 1 Feb 1995 [Internet]. Available from: http://www.bAsafe. net/articles/bsms1.pdf (15.06.2018).
10.Dainty, A., Loosemore, M. (Eds.) (2013). Human Resource Management in Construction Projects. Routledge.
11.Darshana, W.D. (2017). Improvement of health and safety in construction sites in Sri Lanka. Engineer: Journal of the Institution of Engineers, Sri Lanka, 1 (50), 53–70.
12.Demba, E., Ceesay, O.M., Mendy, G.D. (2013). Prevention of work-related accidents, including high-risk sectors such as agriculture, construction, and mining. Work accidents and occupational diseases in Africa. The Gambia Country Report on ISSA Seminar.
13.Falk, A., Fischbacher, U. (2006). A theory of reciprocity. Games and Economic Behavior, 2 (54), 293–315.
14.Gouldner, A.W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 2 (25), 161–178.
15.Halwatura, R.U., Jayatunga, T.L. (2013). Health and safety aspects in building construction industry in Sri Lanka. Available from: http://dl.lib.mrt.ac.lk/handle/123/9056 (15.06.2018).
16.Hayes, B.E., Perander, J., Smecko, T., Trask, J. (1998). Measuring perceptions of workplace safety: Development and validation of the work safety scale. Journal of Safety Research, 3 (29), 145–161.
17.Jaseiskis, E.J., Suaza, G.A.R. (1993). Safety assessment in the built environment of Saudi Arabia. Safety Science, 1 (23), 60–74.
18.Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: The Guilford Press.
19.Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1 (1), 61–89.
20.Ojo, A.F.J. (2013). Influence of organizational culture on construction workers’ commitment in Lagos, Nigeria. Paper presented at West Africa Built Environment Research (WABER) Conference. August, 733–750.
21.Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y., Podsakoff, N.P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 5 (88), 879–903.
22.Rameezdeen, R., Pathirage, C., Weerasooriya, S. (2006). Study of construction accidents in Sri Lanka. Built-Environment Sri Lanka, 1 (4), 27–32.
23.Sacks, R., Rozenfeld, O., Rosenfeld, Y. (2009). Spatial and temporal exposure to safety hazards in construction. Journal of Construction Engineering and Management, 8 (135), 726–736.
24.Sinclair, R.R., Tucker, J.S., Cullen, J.C., Wright, C. (2005). Performance differences among four organizational commitment profiles. Journal of Applied Psychology, 6 (90), 1280–1287.
25.Sirimane, S. (2018). Over 350, 000 construction employment opportunities not filled – Wijeratne. Daily News, February 21st (Online edition).
26.Vitharana, V.H.P., De Silva, G.H.M.J., De Silva, S. (2015). Health hazards, risk and safety practices in construction sites–a review study. Engineer: Journal of the Institution of Engineers, Sri Lanka, 3 (48), 35–44.
27.Widanagamachchi, U.C. (2015). The Labor motivation of construction industry in Sri Lanka. Available from: http://dl.lib.mrt.ac.lk/handle/123/10698 (15.06.2018).
28.Zeidan, S. (2006). Workers’ affective commitment and their willingness to perform discretionary work behavior: The impact of commitment-oriented human resources management practices. Journal of Business Systems, Governance, and Ethics, 1 (1), 13–23.