Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Wykorzystanie modelu otwartych innowacji na przykładzie współpracy ze start-upami

Autorzy: Katarzyna Kozioł-Nadolna
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: model open innovation współpraca przedsiębiorstw start-up współpraca ze start-upami
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (67-76)
Klasyfikacja JEL: O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W modelu otwartym (open innovation) współpraca w działalności innowacyjnej jest kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie współpracy przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami typu start-up w kontekście modelu otwartych innowacji. Rozważania zawarte w artykule oparte zostały na przeglądzie i krytycznej analizie literatury przedmiotu i wybranych wynikach badań dotyczących współpracy biznesu ze start-upami. Wyniki wskazują między innymi, że współpraca taka istnieje, że pozwala przedsiębiorstwom tworzyć nowe rozwiązania i uczyć się od siebie wzajemnie, a także podnosi efektywność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blank, S., Dorf, B. (2012). Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Helion.
2.Chesbrough, H. (2017). The Future of Open Innovation: The Future of Open Innovation Is More Extensive, More Collaborative, and More Engaged With a Wider Variety of Participants. Research-Technology Management, 60 (1), 35–38.
3.Chesbrough, H.W. (2002). Graceful Exits and Foregone Opportunities: Xerox’s Management of its Technology Spin-off Companies. Business History Review, 4, 803–838.
4.Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
5.Chesbrough, H.W. (2006). Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston: Harvard Business School Press.
6.Damodaran, A. (2009), Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges. New York: Stern School of Business, New York University.
7.Duszczyk, M. (2017). Korporacje skazane na startupy. Pobrane z: http://www.rp.pl/Media-i-internet/311079867-Korporacje-skazane-na-startupy.html (13.02.2018).
8.Duży pozna małego. Dlaczego korporacje potrzebują startupów? (2017). Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/firmy/wspolpraca-startupow-i-korporacji-jak-wyglada/ylve60m (13.02.2018).
9.Fundacja Startup Poland (2017). Polskie startupy. Raport 2017. Warszawa. https://www.startup.pfr.pl/ (13.03.2018).
10.Jak powinna wyglądać współpraca korporacji ze startupami? (2017). Pobrane z: http://www.hrnews.pl/TopNews,4966,Jak-powinna-wygladac-wspolpraca-korporacji-ze-
11.startupami.aspx (13.02.2018).
12.Kałowski, A., Wysocki, J. (red.) (2017). Start-up a uwarunkowania sukcesu. Wymiar teoretyczno-praktyczny. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH.
13.KPMG (2017). Venture Pulse Q4 2016: Global Analysis of Venture Funding. KPMG International Cooperative.
14.Laursen, K., Salter, A. (2004). Searching High and Low: What Types of Firms Use Universities as a Source of Innovation? Research Policy, 33, 1201–1215.
15.Piller, F., West, J. (2014). Firms. Users and Innovation: An Interactive Model of Coupled Open Innovation. W: H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (red.), New Frontiers
16.in Open Innovation (s. 29–49). New York: Oxford University Press.
17.PwC (2017). Kierunek innowacje! Polskie firmy na ścieżce rozwoju. Warszawa.
18.Ries, E. (2011). Metoda Lean Startup. Gliwice: Helion.
19.Start in Poland (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
20.The State of Innovation Report (2017). The Relentless Desire to Advance. Clarivate Analytics. West, J., Wanhaverbeke, W., Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: Researching a
21.New Paradigm. New York: Oxford University Press.
22.Zedtwitz, M. von, Gassmann, O. (2002). Market versus Technology Drive in R&D Internationalisation: Four Different Patterns of Managing Research and Development. Research
23.Policy, 32, 1259–1285.