Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Parametryczna ocena jakości estymacji map opracowywanych metodami geostatystycznymi

Autorzy: Marek Ogryzek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: zasób ANR geostatystyka estymacja walidacja interpolacja algorytmy optymalizacyjne MPOJE (metoda parametrycznej oceny estymacji)
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (319-330)
Klasyfikacja JEL: C10 Q11 Q15 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Geostatystyczne metody opracowania map to jedna z kartograficznych metod prezentacji wyników badań. Określenie jakości estymacji lub porównanie wyników pomiędzy estymacjami jest możliwe na podstawie analizy statystyk opisowych, tak zwanej statystyki jakości estymacji. Dokładne dopasowanie modelu do danych może nie generować najniższych błędów, dlatego przy wyborze optymalnego modelu ważne jest stosowanie walidacji wyników. W praktyce ze względu na dużą ilość statystyk jakości estymacji oraz brak jasnych kryteriów wyboru wybór jednej, najlepszej metody jest problematyczny. W ramach artykułu zostanie przestawiona autorska metoda oceny jakości estymacji wykorzystująca algorytm optymalizacyjny dla map tworzonych metodami geostatystycznymi na przykładzie średniej ceny transakcyjnej gruntów rolnych niezabudowanych z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn. Mapy średnich cen gruntów jako narzędzie do gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przedstawiają zróżnicowanie średnich cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod zabudowę oraz gruntów rolnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cressie, N.A.C. (1993). Statistics for Spatial Data. John Wiley & Sons.
2.Florax, R.J., Van der Vlist, A.J. (2003). Spatial Econometric Data Analysis: Moving Beyond Traditional Models. International Regional Science Review, 26 (3), 223–243.
3.Hengel, T, (2007). A Practical Guide to Geostatistical Mapping of Environmental Variables. Office for Official Publications of the EuropeanCommunities, Italy.
4.Isard, W. (1956), Location and Space Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban Structure. Cambridge: The IMT Press.
5.Isard, W. (1960). Methods of Regional Analysis. New York: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and Wiley.
6.Krivoruchko, K. (2011). Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users. Esri Press.
7.Kulczycki, M., Ligas, M. (2009). Interpolacja danych geoprzestrzennych pochodzących z rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17 (2).
8.Ogryzek, M. (2012). Transformacja użytkowania ziemi, jako instrument optymalizacji przestrzeni planistycznej. Rozprawa doktorska.
9.Ogryzek, M., Kurowska, K. (2016). Geostatystyczne metody opracowywania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 45 (1), 397–408.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2011 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222, poz. 13, 28.
11.Sarna, D. (2009). Geostatistical with Applications in Earth Sciences. Springer, Italy.
12.Schaefer, F.K. (1953). Exceptionalism in Geography: A Methodological Examination. Annals of the Association of American Geographers.
13.Tobler, W. (1970). A Computer Model Simulating Urban Growth in Detroit Region. Economic Geography, 46 (2), 234–240.
14.Urbański, J. (2008). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wyd. UG.
15.Zawadzki, J. (2011). Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Warszawa: Wyd. OWPW.