Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Employee 4.0 from the competitive perspective
(Pracownik 4.0 z perspektywy kompetencji)

Autorzy: Katarzyna Piwowar-Sulej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Słowa kluczowe: czwarta rewolucja przemysłowa kompetencje przyszłości metody rozwoju personelu
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (121-129)
Klasyfikacja JEL: E24 M12 M53
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jak w erze czwartej rewolucji przemysłowej zmieni się sposób pracy? Czym są tzw. kompetencje przyszłości? Jak rozwijać te kompetencje, by zagwarantować przedsiębiorstwom odpowiedniej jakości kapitał ludzki? Teoretyczno-aplikacyjny charakter artykułu wpłynął na dobór metod badawczych. Dla realizacji wskazanego celu wykorzystano takie metody badawcze, jak studia literaturowe połączone z refleksją naukową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benefit Systems SA (2015). Raport o podejściu do rozwoju osobistego i zawodowego różnych pokoleń Polaków. Warszawa: Benefit Systems SA. Retrieved from: https://www.benefitsystems.pl/fileadmin/import/7336a52a478d01267d29eb3c9a86adafc05281f0.pdf (8.01.2018).
2.Castells, M. (2005). A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat-Infonia.
3.Ciski, P. (2017). Rozwiązania dla ludzi. Cyfryzacja procesów kadrowych kluczem do stworzenia organizacji przyszłości. Harvard Business Review Poland. Special Edition How to do IT. Technologie dla biznesu, 44–49.
4.Davies, A., Fidler, D., Gorbis, M. (2011). Future Work Skills 2020. Phoenix: Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute.
5.Deloitte (2015). Industry 4.0. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. Zurich: Deloitte AG.
6.Farkas, M.F., Török, L.G. (2011). Knowledge workers, competencies, virtuality and management. Polish Journal of Management Studies, 4, 67–77.
7.Fox, K., O’Connor, J. (2015). Five ways work will change in the future. The Guardian, 29.11.2015. Retrieved from: https://www.theguardian.com/society/2015/nov/29/fiveways-work-will-change-future-of-workplace-ai-cloud-retirement-remote (8.01.2018).
8.The Gallup Organization (2010). Employers’ perception of graduate employability. Analytical Report. Hungary: Flash EB Series 304.
9.Jamali, D. (2005). Changing management paradigms: implications for educational institutions. Journal of Management Development, 24, 104–115.
10.Kolenda, P. (2017). Badania i publikacje IAB Polska. In: Internet 2016/2017. Raport strategiczny (pp. 70–73). Warszawa: ICAN Institute.
11.Górniak, J. (ed.) (2014). Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. Warszawa: PARP. Retrieved from: https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf (8.01.2018).
12.Lisowska, K. (2017). Kompetencje przyszłości – jakie umiejętności rozwijać, by odnosić sukcesy na rynku pracy? 24.05.2017. Retrived from: http://hrstandard.pl/2017/05/24/kompetencje-przyszlosci-umiejetnosci-rozwijac-by-odnosic-sukcesy-rynku-pracy (8.01.2018).
13.Lorenz, M., Rüßmann, M., Strack, R., Lueth, K.L., Bolle, M. (2015). Man and Machine in Industry 4.0. How will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025? München: The Boston Consulting Group.
14.McGovern, J., Lindemann, M., Vergara, M., Murphy, S., Barker, L., Warrenfeltz, R. (2006). Maximizing the Impact of Executive Coaching: Behavioral Change, Organizational Outcomes, and Return on Investment. The Menchester Review, 1 (6), 1–9.
15.Piwowar-Sulej, K. (2016). Kształtowanie potencjału nauczycielskiego w kontekście innowacyjności placówek oświatowych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 47–59.
16.Rozporządzenie (2012). Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia. Załącznik nr 2. DzU 2012, poz. 977.
17.Schaper, N. (2004). Theoretical Substantiation of Human Resource Management from the Perspective of Work and Organisational Psychology. Management Revue, 2 (15), 192–200.
18.Sekhar, Ch., Patwardhan, M. (2015). Employee’s Perception towards e-HRM Implementation: Indian Service Sector. Journal of Indian Management, July–September, 82–93.
19.Spermann, A. (2016). Industrie 4.0 = Mehr Roboter = das Ende von Routinejobs? (Industry 4.0 = More Robots = More Employment Polarization?). Wirtschaftspolitische Blatter, 2 (63), 335–46.
20.Stowarzyszenie ABK (2014). Raport Dwa światy. Kompetencje przyszłości 2014. Stowarzyszenie ABP i Instytut Liderów Zmian. Retrieved from: http://kariera.kozminski.edu.pl/fileadmin/kariera.kozminski.edu.pl/Raporty/RAPORT_KOMPETENCJE_PRZYSZLOSCI_-_pracodawca.pdf (8.01.2018).
21.Weber, E. (2016). Industry 4.0 – job-producer or employment-destroyer? Current Report Nr 2. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
22.Wojtaszczyk, K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów. e-Mentor, 2 (49), 22–28.
23.Zadura-Lichota, P. (2009). Świat pracy w perspektywie najbliższych 10 lat. Na podstawie wyników badania Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. 22.10.2009. Retrived from: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.72/wpis.151 (8.01.2018).