Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Państwo socjalistyczne w poglądach Hayeka i Schumpetera

Autorzy: Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: Hayek Schumpeter socjalizm
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (325-334)
Klasyfikacja JEL: B12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono stanowisko dwóch austriackich ekonomistów: Friedricha Augusta von Hayeka i Josepha Aloisa Schumpetera wobec funkcjonowania państwa socjalistycznego. Obaj byli zwolennikami gospodarki kapitalistycznej, lecz Hayek zdecydowanie negował możliwość racjonalności państwa socjalistycznego, natomiast Schumpeter, dostrzegając wady kapitalizmu, widział możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej stosującej rachunek ekonomiczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gintis, H. (1990). Why Schumpeter got it Wrong in Capitalism: Socialism, and Democracy. Challenge Magazine, 34, 27–33.
2.Glapiński, A. (2004). Kapitalizm demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH.
3.Godłów-Legiędź, J. (1992). Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Hayek, F.A. (1940). Socialist Calculation: The Competitive ‘Solution’. Economica, 7 (26), 125–149.
5.Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 4 (35), 519–530.
6.Hayek, F.A. (1949). The Intellectuals and Socialism. Pobrano z: https://mises.org/sites/default/files/Intellectuals%20and%20Socialism_4.pdf (20.08.2017).
7.Hayek, F.A. (1976). Socialism and Science. A lecture Delivered to The Economic Society of Australia and New Zealand on October 19. Pobrano z: http://westernciv.ipa.org.au/library/publication/1213763502_document_review30-4_hayek_socialism_science.pdf (10.01.2018).
8.Hayek, F.A. (1977). Law, Legislation and Liberty. A Mirage of Social Justice. Vol. 2. Chicago: The University of Chicago Press.
9.Hayek, F.A. (1982). Two Pages of Fiction: The Impossibility of Socialist Calculation, Economic Affairs, 3 (2), 135–142.
10.Hayek, F.A. (1988). The Fatal Conceit: The Error of Socialism (the collected works of F.A. Hayek). London: Routledge.
11.Hayek, F.A. (1996). Droga do zniewolenia. Kraków: Wydawnictwo Arcana.
12.Hayek, F.A. (2006). Konstytucja wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Kostro, K. (2001). Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społecznoekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
14.McCaffrey, M. (2009). Can Capitalism Survive? Mises Institute. Pobrano z: https://mises.org/library/can-capitalism-survive (10.01.2018).
15.Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.