Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Działania sektora bankowego i instytucji publicznych w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Autorzy: Marta Jakubowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: obrót bezgotówkowy Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego karty płatnicze
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (197-207)
Klasyfikacja JEL: E42 G21 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono działania sektora bankowego i instytucji publicznych w zakresie promowania rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. W ocenie autorki realną szansą na radykalne zwiększenie skali transakcji bezgotówkowych jest uruchomiony w 2017 roku Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. W związku z tym, celem artykułu jest przedstawienie założeń wymienionego programu i identyfikacja barier dla jego wdrożenia. W artykule zastosowano trzy metody badawcze: studium krajowej i zagranicznej literatury, analizę danych statystycznych pochodzących z EBC oraz NBP oraz własne badania eksperckie. Pozwoliły one na uzyskanie wyników dotyczących oceny potencjału oraz ustalenia aktualnego stanu obrotu bezgotówkowego i przewidywanych rezultatów wdrożenia Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim (2012). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
2.Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
3.Borcuch, A. (2012). Wpływ rynku płatności elektronicznych na ograniczanie szarej strefy. Finanse, 5, 68–80.
4.Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce (2013). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
5.European Central Bank, Statistical Data Warehouse (2016). Pobrane z: http://sdw.ecb.europa.eu.
6.Harasim, J. (2013). Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
7.Jonker, N. (2016). Regulating interchange fees for card payments. W: J. Górka (red.), Transforming Payment Systems in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK. DOI: 10.1057/9781137541215_5.
8.Kurowska, A. (2011). Upowszechnić plastikowy pieniądz, czyli czekając na rządowy program obrotu bezgotówkowego. Pobrane z: http://biznes.gazetaprawna.pl.
9.Money (2017). MR: Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego przyspieszy wzrost liczby terminali. Pobrane z: https://www.money.pl/.
10.Polasik, M. (2013). Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży – szansa dla obrotu bezgotówkowego w Polsce. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 79–102). Lublin: Wydawnictwo KUL.
11.Polasik, M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 1 (46), 23–58. DOI: 10.12775/AUNC_ECON.2015.002.
12.Polasik, M., Maciejewski, K. (2017). Skutki obniżenia opłaty interchange na polskim rynku kart płatniczych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 6 (51), 331–341.
13.Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r. (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
14.PwC (2016). Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce.
15.Rochet, J.-C., Tirole, J. (2003). An economic analysis of the determination of interchange fees in payment card systems. Review of Network Economics, 2 (2), 69–79. DOI: 10.2202/1446-9022.1019.
16.Salmony, M. (2011). Why is use of cash persisting? Critical success factors for overcoming. Journal of Payments Strategy & Systems, 3 (5), 246–272.
17.Schneider, F. (2011). The shadow economy in Europe, 2011: Using electronic payment systems to combat the shadow economy. Linz.
18.Schuh, S., Stavins, J. (2013). How consumers pay: Adoption and use of payments. Accounting and Finance Research, 2 (2), 1–21. DOI: 10.5430/afr.v2n2p1.
19.Tochmański, A. (2013). Miejsce obrotu bezgotówkowego w systemie płatniczym. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 13–34). Lublin: Wydawnictwo KUL.
20.Valverde, S.C., Chakravorti, S., Fernández, F.R. (2016). The role of interchange fees in two-sided markets: An empirical investigation on payment cards. Review of Economics and Statistics, 2 (98), 367–381. DOI: 10.1162/REST_a_00502.
21.Widawski, P. (2018). Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – aktualny stan programu. VI Cashless Congres. Warszawa: Fundacja Polska Bezgotówkowa.
22.Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016 (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
23.Związek Banków Polskich (2013). Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014–2020. Warszawa. Pobrane z: http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/podaj-nazwe/obrot-bezgotowkowy/koalicja.
24.Związek Banków Polskich (2017). ZBP na rzecz Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Pobrane z: https://zbp.pl.