Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Przewaga komparatywna Polski w obrotach z zagranicą z perspektywy mierzenia handlu wartością dodaną

Autorzy: Małgorzata Fronczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: wartość dodana w handlu zagranicznym indeks przewagi komparatywnej eksport Polski
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (169-180)
Klasyfikacja JEL: F10 F11 F14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie przewagi komparatywnej Polski w handlu zagranicznym według koncepcji mierzenia handlu wartością dodaną oraz porównanie polskiej struktury eksportu z przewagą komparatywną w latach 2000–2014. Do określenia poziomu przewagi komparatywnej wykorzystano indeks RCA w klasycznej i zmodyfikowanej postaci (RCADVA), opartej na wartości dodanej. Analiza przeprowadzona w artykule pokazała, że w latach 2000–2004 przewaga komparatywna Polski mierzona zmodyfikowanym indeksem była nieco niższa niż według klasycznego indeksu, w latach 2005–2010 była nieco lepsza a w latach 2011–2014 była bardzo podobna. Udało się także stwierdzić, że udział poszczególnych dóbr i usług w polskim eksporcie był umiarkowanie powiązany z indeksem RCADVA. Oznacza to, że struktura naszego eksportu niekoniecznie była zgodna z przewagą komparatywną w handlu. Gdyby miała być z nią zgodna wśród najważniejszych eksportowanych z Polski dóbr nie powinno być np.: wielu maszyn i urządzeń czy chemikaliów a powinny się na niej znaleźć prawie wszystkie usługi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, Ł. (2013). Wybrane miary wartości dodanej w wymianie handlowej na przykładzie państw Unii Europejskiej. W: E. Kaliszuk (red.), Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania (s. 77–106). Warszawa: IBRKiK.
2.Balassa, B. (1965). Trade Liberalisation and “Revealed” Comparative Advantage. Manchester School of Economic and Social Studies, 33. 10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x.
3.Balassa, B. (1989). Comparative Advantage, Trade Policy and Economic Development. New York: Harvester Wheatsheaf.
4.Baza WIOD. Pobrane z: http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm (14.12.2015). Bowen, H.P. (1983). On the Theoretical Interpretation of Trade Intensity and Revealed Comparative Advantage. Weltwirtschaftliches Archiv, 3 (119). DOI:10.1007/BF02706520.
5.CEPII. International Trade Indicators. Pobrane z: http://www.cepii.fr/%5C/anglaisgraph/bdd/chelem/indicators/indicspeit.htm (16.05.2016).
6.Cieślik, A. (2000). Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.De Benedictis, L., Tamberi, M. (2002). A Note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage. Universita’ Politecnica delle Marche Working Papers, 158. Pobrane z: http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdf/158.pdf (14.05.2016).
8.Foster-McGregor, N., Stehrer, R. (2013). Value Added Content of Trade: A Comprehensive Approach. Economic Letters, 2 (120), 354–357. DOI: 10.1016/j.econlet.2013.05.003.
9.Hadzhiev, V. (2014). Overall Revealed Comparative Advantages. Eurasian Journal of Economics and Finance, 2. Pobrane z: http://eurasianpublications.com/pdf/ejocaf/EJEF-4.pdf (16.05.2016).
10.Iliopulos, E. (2005). Trade Indicators of Specialization. Pobrane z: http://eleni.iliopulos.free.fr/files/class3_final.pdf (16.05.2016).
11.Koopman, R., Powers, W., Wang, Z., Wei, S.-J. (2010). Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains. NBER Working Paper, 16426. Pobrane z: http://www.nber.org/papers/w16426 (10.12.2015).
12.Koopman, R., Wang, Z., Wei, S.-J. (2012). The Value-added Structure of Gross Exports: Measuring Revealed Comparative Advantage by Domestic Content in Exports. Referat na AEA Annual Meeting, 6–8 January 2012. Pobrane z: https://www.aeaweb.org/conference/2012/retrieve.php?pdfid=627 (28.01.2018).
13.Koopman, R., Wang, Z., Wei, S.-J. (2014). Tracing Value Added and Double Counting in Gross Exports. American Economic Review, 2 ( 104), 4 59–494. DOI: 10.1257/aer.104.2.459.
14.Laursen, K. (2015). Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialization. Eurasian Business Review, 1 (5), 99–115. DOI: 10.1007/s40821-015-0017-1
15.Liesner, H.H. (1958). The European Common Market and British Industry. The Economic Journal, 68 (270). DOI: 10.2307/2227597.
16.Michaely, M. (1962). Concentration on International Trade. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
17.OECD. OECD Handbook on Economic Globalisation Indicatiors (2005a). DOI: 10.1787/9789264108103-en.
18.OECD. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005 (2005b). Paris. DOI: 10.1787/sti_scoreboard-2005-en.
19.OECD. STAN Indicators – Collection of Calculation Formula (2011). 06 April. Pobrane z: www.oecd.org/sti/ind/47447210.pdf (7.09.2015).
20.Stehrer, R. (2012). Trade in Value Added and the Value Added in Trade. WIIW Working Papers, 81. Pobrane z: https://www.wiiw.ac.at/trade-in-value-added-and-the-valued-added-in-trade-dlp-2620.pdf (28.01.2018).
21.Stehrer, R. (2013). Accounting Relations in Bilateral Value Added Trade. WIIW Working Papers, 101. Pobrane z: https://wiiw.ac.at/accounting-relations-in-bilateral-value-added-trade-dlp-3021.pdf (28.01.2018).
22.Stehrer, R., Foster, N., de Vries, G. (2012). Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach. WIIW Working Papers, 80. Pobrane z: http://www.wiiw.ac.at/value-added-and-factors-in-trade-a-comprehensive-approach-dlp-2591.pdf (25.09.2015).
23.UN. International Standard Industry Classification of All Economic Activities Rev. 4. UN Statistics Division. Pobrane z: http://www.investmentmap.org/industry_classification.aspx (7.09.2015).
24.Vollrath, T.L. (1991). A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage. Weltwirtschaftliches Archiv, 2 (127), DOI: 10.1007/BF02707986.
25.Wei, S., Mattoo, A., Wang, Z. (2014). Trade in Value Added: Developing New Measures of Cross-border Trade. Pobrane z: http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/18821638/trade-value-added-developing-new-measures-cross-border-trade
26.(14.05.2017).