Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Potencjalny wpływ Umowy o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia na polski handel rolno-spożywczy z Japonią

Autorzy: Łukasz Ambroziak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe: Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia EPA Polska Japonia handel produkty rolno-spożywcze
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (117-129)
Klasyfikacja JEL: F14 F15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano oceny potencjalnego wpływu Umowy o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia (Economic Partnership Agreement – EPA) w zakresie barier taryfowych na handel produktami rolno-spożywczymi Polski. Analizę przeprowadzono na podstawie niepublikowanych danych handlowych Ministerstwa Finansów, taryfy celnej UE oraz Japonii, a także wstępnej wersji umowy EPA. Badanie wykazało, że wejście w życie umowy EPA może być szansą dla polskich producentów na zwiększenie eksportu żywności do Japonii. Może to dotyczyć m.in. mięsa i przetworów mięsnych, wyrobów czekoladowych, wódki, a w mniejszym stopniu produktów mleczarskich i przetworów na bazie zbóż i mleka (liczne ograniczenia w liberalizacji). Umowa EPA nie będzie zagrożeniem dla polskich producentów żywności ze względu na niską konkurencyjność cenową żywności japońskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benz, S., Yalcin, E. (2013). Quantifying the Economic Effects of an EU-Japan Free Trade Agreement. CESifo Working Paper, 4319.
2.EC (2010). Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wykluczeniu społecznemu. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
3.EC (2017). Factsheets about the agreement. Komisja Europejska.
4.EC (2016). Trade Sustainability Impact Assessment of the Free Trade Agreement between the European Union and Japan. Pobrane z: http://www.tsia-eujapantrade.com/.
5.EPA (2017). Wstępna wersja Umowy o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia. Pobrane z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684.
6.Francois, J., Manchin, M., Norberg, H. (2011). Economic Impact Assessment of an FTA between the EU and Japan. Technical report.
7.Ifo Institute (2017). On the Economics of an EU-Japan Free Trade Agreement. Study of the Ifo Institute on behalf of the Bertelsmann Foundation.
8.JC (2017). Japan Customs, Japan’s Tariff Schedule as of January 1 2017. Pobrane z: http://www.customs.go.jp/english/tariff/2017_1/index.htm.
9.MF (2018). Niepublikowane dane handlowe Ministerstwa Finansów.
10.TARIC (2017). Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich.
11.Tereszczuk, M. (2016). Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2015 r. Gospodarka Mięsna, 3, 42–50.
12.WTO (2017). World Tariffs Profiles 2017.