Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Przekształcenia w sektorze ochrony zdrowia w Polsce

Autorzy: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: prywatyzacja komercjalizacja finansowanie podmiot leczniczy
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (45-55)
Klasyfikacja JEL: J18 G28 P36
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawianie zjawiska prywatyzacji i komercjalizacji w sektorze ochrony zdrowia. Zaprezentowano istotę procesu prywatyzacji i komercjalizacji w celu odróżnienia znaczenia tych dwóch pojęć, które budzą silne emocje i stanowią istotny element polityki państwa. Dodatkowo przybliżono skalę zjawiska wyżej wymienionych procesów w sektorze stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce. Dokonano ponadto analizy porównawczej finansowania opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. W artykule wykorzystano analizę porównawczą, przegląd literatury oraz studium przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Debata prezydencka: spór o komercjalizację w służbie zdrowia. PAR, Rynek Zdrowia (www.rynekzdrowia.pl, 05.01.2016).
2.Dubas, K., Szetela, P. (2013). Procesy komercjalizacji i prywatyzacji w obszarze stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce – skala i znaczenie zjawiska. Przegląd organizacji miesięcznik TNOiK, 12.
3.Dubas, K. (2010). Szpitale niepubliczne w województwie małopolskim – profil działalności oraz znaczenie w systemie lecznictwa. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, VIII (1).
4.Hady, J., Leśniowska, M. (2011). Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów UE. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 10 (1).
5.Horosz, P. (2012). Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo ABC, Wolters Kluwer.
6.Jaworzyńska, M. (2010). Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej. Warszawa: CeDeWu.
7.Kaczmarek, A. (2014). Prywatny szpital też publiczny, czyli prywatyzacyjne lęki i mit. Rynek Zdrowia, www.rynekzdrowia.pl.
8.NFZ (2012). Kompleksowa analiza świadczeń zdrowotnych w latach 2009–2011 w rodzaju: lecznictwo szpitalne na terenie całej Polski. Warszawa: NFZ.
9.Ryć, K., Skrzypczak, Z. (2010). Ochrona zdrowia i gospodarka. Sposoby finansowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
10.Stańdo-Górowska, H. (2012). Kształtowanie wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno-ekonomiczny. Nierówność społeczna a Wzrost Gospodarczy, 26.
11.Ustawa z 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 z późn. zm.
12.Ustawa z 30.08.1996 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561 z późn. zm.
13.Ustawa z 23.01.2003 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391.
14.Ustawa z 13.12.2004 w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia Dz.U. 2004, nr 267, poz. 2661, z późn. zm.
15.Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654, z późn. zm.
16.http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej.