Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014

Autorzy: Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński

Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wskaźniki finansowe porównania sektorowe rentowność płynność finansowa zadłużenie
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (25-44)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie średnich sektorowych za okres 2013–2014 w sektorach: surowców, motoryzacyjnym, metalowym, mediów, lekkim, hurtowym, budowlanym, chemicznym, drzewnym, elektromaszynowym i farmaceutycznym. Publikacja dąży do wykorzystania średnich w interpretacji wskaźników przez różnych odbiorców. Obliczanie i publikacja średnich sektorowych ma na celu poprawę interpretacji wskaźników i jakości wniosków w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
2.Bednarz, T., Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Ziółkowska, E. (2015). Płynność finansowa w spółkach giełdowych w latach 2010–2012. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
3.Figura, P. (2012). Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych. Warszawa: CeDeWu.pl.
4.Hawran, K., Kowalik, J., Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2015a). Wskaźniki sektorowe w ocenie spółek publicznych na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych według MSR, wsp. Finanse, Rynki Finansowe. Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki. Ubezpieczenia, 4 (1), 167–178.
5.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2005). Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2016). Współczesny cel działalności przedsiębiorstwa – istota i pomiar. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5, Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego.
7.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2015). Zakłócenia porównywalności w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. W: J. Kaczmarek, W. Szymla (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
8.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
9.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR w Polsce.