Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego. Część 2

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kryteria emisji pieniądza światowego uwarunkowania kreacji waluty międzynarodowej cechy gospodarek emitujących pieniądz światowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (267-279)
Klasyfikacja JEL: F30 F31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy kryteriów emisji waluty międzynarodowej. Badania wykazały, że wszystkie kryteria spełniają trzy podmioty gospodarcze: Stany Zjednoczone, strefa euro i Japonia. W obecnym wieku pojawiły się jednak Chiny, aspirujące do uczynienia z renminbi waluty kluczowej, ale barierą jest niespełnianie dwóch z pięciu najważniejszych kryteriów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaszczyszyn, B. (1983). Wielka Brytania w gospodarce światowej. Warszawa: PWE.
2.Dagong (2017). Global Sovereign Credit Risk Outlook. January.
3.de Grauwe, P. (2009). Economics of Monetary Union. Oxford University Press.
4.Huang, Y., Wang, D., Fan, G. (2014). Paths to a Reserve Currency: Internationalization of the Renminbi and Its Implications. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
5.IMF (2009). Word Economic Outlook Database. Washington: European Economic Forecast.
6.IMF (2015). Global Financial Stability Report. Statistical Appendix, April.
7.IMF (2016). Word Economic Outlook Database. Washington: European Economic Forecast.
8.Kotyński, J. (2016). Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski. W: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015–2016, (s. 7–8). Warszawa: IBR, KiK.
9.Kusy, R. (2009). Toksyczne instrument finansowe jako przyczyna kryzysu finansowego. W: W. Małecki (red.), Globalny kryzys finansowy a Polska gospodarka. Warszawa: Wizja Press & IT.
10.NBP (2011). Międzynarodowa rola euro III. Departament Integracji ze Strefą Euro. Pobrano z: https://www.nbp (26.03.2017).
11.Oręziak, L. (2001). Główne waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 76, 20.
12.Oręziak, L. (2003). Euro, nowy pieniądz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Skopiec, D. (2015). Rola specjalnych praw ciągnienia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. Gospodarka Narodowa, 5, 89–118.
14.Sołdaczuk, J., Misala, J. (2001). Historia handlu międzynarodowego. Warszawa: PWE.
15.Sulmicki, J. (2014). Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Planowa, 4, 101–119.
16.WTO (2016). Trade Growth to Remain Subdued in 2016 as Uncertainties Weigh on Global Demand. Trade Statistics and Outlook. Press/768 Press Releases, 7 April.