Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/1 2017
Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego. Część 1

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: waluty lokalne pieniądz światowy waluta międzynarodowa funkcje pieniądza światowego
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (255-266)
Klasyfikacja JEL: F30 F31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy zmian pozycji zajmowanej przez poszczególne waluty narodowe w funkcjach pieniądza światowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że dolar USA nadal utrzymuje dominującą pozycję waluty międzynarodowej, mimo iż jego udział nie w każdej funkcji pieniądza światowego wykazuje tendencję rosnącą. Drugą pozycję w dalszym ciągu zajmuje euro, ale zakres pełnionych funkcji ma coraz mniejszy. Rola funta i jena mino iż niewielka, pozwala jednak utrzymać trzecią lub czwartą pozycję, natomiast frank szwajcarski został zastąpiony głównie przez juana chińskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białecki, K., Januszkiewicz, W., Oręziak, L. (2007). Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa: PWE.
2.BIS (2016). Triennial Central Bank Survey. Pobrano z: http//www.bis.org.statistics (2.02.2017).
3.Cohen, B.J. (1971). The Future of Sterling as an International Currency. London: Macmillan.
4.ECB (2016). The International Role of the Euro. June.
5.Gostomski, E. (2011). Frank szwajcarski – waluta świata: pożegnanie franka. Pobrano z: https://alebank.pl>NBP2011/12 (2.02.2017).
6.Gruszewski, T. (2017). Juan wychodzi z cienia, wchodzi do koszyka SDR. Pobrano z: https://www.obserwatorfinansowy.pl (4.02.2017).
7.IMF (2014). Annual Report on Exchange Arrangements Restriction. Washington.
8.Interwencje walutowe. Pobrano z: http://www.money.pl (12.02.2007).
9.Jaki los czeka franka szwajcarskiego. Pobrano z: http://independetTrader.pl (7.02.2017).
10.Kenen, P.B. (1983). The Role of the Dollar as an International Currency. New York: Group of Thirty.
11.Kowalewski, P. (2017). Słabość euro wykorzystuje dolar i renminbi. Pobrano z: hpps://www.obserwatorfinansowy.pl (8.02.2017).
12.Markiewicz, M. (2012). Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 273, 213–229.
13.Małecki, W., Sławiński, A., Piasecki, R., Żuławska, U. (2001). Kryzysy walutowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Oręziak, L. (2005). Dolar i euro jako waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 3, 4–16.
15.Oręziak, L. (2008). Euro – pieniądz międzynarodowy. Bank i Kredyt, 1, 31.
16.Oręziak, L. (2001). Główne waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 76, 20.
17.Pszczółka, I. (2010). Euro a integracja europejskich rynków finansowych. Warszawa: CeDeWu.
18.Pszczółka, I. (2011). Współczesne waluty międzynarodowe. Warszawa: CeDeWu.
19.Skopiec, A. (2015). Rola specjalnych praw ciągnięcia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. Gospodarka Narodowa, 5, 89–118.
20.Sulmicki, J. (2014). Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Narodowa, 4, 101–119.
21.Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.