Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Znaczenie zmian struktury koszyka walutowego specjalnych praw ciągnienia dla ich pozycji w międzynarodowym systemie monetarnym

Autorzy: Ireneusz Pszczółka
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Słowa kluczowe: rezerwy dewizowe międzynarodowy system monetarny Specjalne Prawa Ciągnienia waluty międzynarodowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (131-140)
Klasyfikacja JEL: E58 F32 F33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena wpływu rozszerzenia koszyka Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) na ich wykorzystanie jako waluty rezerwowej. Szczególny nacisk kładzie się na charakterystykę poszczególnych alokacji SDR oraz zmiany struktury koszyka zarówno w ujęciu procentowym, jak i ilościowym. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej oraz analiza danych statystycznych. Podstawowymi źródłami danych statystycznych są publikacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alessandrini, P., Fratianni, M. (2009). International Monies, Special Drawing Rights, and Supernational Money. WP 2009-03. Indiana University, Kelley School of Business.
2.Alessandrini, P., Presbitero, A.F. (2012). Low-Income Countries and an SDR-based International Monetary System. Open Economies Review, 23.
3.Bénassy-Quéré, A., Capelle, D. (2012). On the Inclusion of the Chinese Renminbi in the SDR Basket. CESIFO WP No. 3989, November.
4.Bordo, M. D., James, H. (2011). Reserves and Baskets. NBER WP17492, October.
5.Clark, P.B., Polak, J.J. (2002). International Liquidity and the Role of the SDR in the International Monetary System. IMF WP 02/217. Washington, December.
6.Coats, W.L. (1989). In Search of a Monetary Anchor: A “New” Monetary Standard. IMF WP 89/82. Washington, October.
7.Erten, B., Ocampo, J.A. (2012). Building a Stable and Equitable Global Monetary System. DESA WP No 118.
8.Hirsh, F. (1973). An SDR standard: Impetus, Elements, and Impediments. Princeton: International Finance Section, Department of Economics, Princeton University.
9.IMF (2016). Currency Composition of Offi cial Foreign Exchange Reserves (COFER).
10.Latoszek, E., Proczek, M. (2006). Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Warszawa: Elipsa.
11.Medeiros, C., Nocera, S. (1998). The Potential Role of the SDR in Diversifi ed Currency Portfolios of Central Banks. IMF WP 88/81. Washington, August.
12.Mirandola, C.M.S. (2011). Solving Global Financial Imbalances: A Plan for a World Financial Authority. Northwestern Journal of International Law & Business, 31.
13.Pszczółka, I. (2011). Współczesne waluty międzynarodowe. Warszawa: CeDeWu.
14.Saidi, N., Scacciavillani, F. (2010). The Role of Gold in the New Financial Architecture. DIFC Economic Note No 13.
15.Triffi n, R. (1961). Gold and the Dollar Crisis – The Future of Convertibility. New Haven: Yale University Press.
16.Wu, Ch. (2016) Global Economic Governance in the Wake of Asian Infrastructure Investment Bank: Is China Remaking Bretton Woods? Pobrane z: http://ssrn.com/abstract=2850441.