Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Zasada Alleego w ekonomii – wprowadzenie

Autorzy: Małgorzata Guzowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zasada Alleego układy dynamiczne bifurkacje teoria chaosu
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (107-116)
Klasyfikacja JEL: C02 C62 J00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Mechanizm zachowania populacji zwany obecnie efektem (zasadą) Alleego (Allee effect) został sformułowany w roku 1931 przez biologa Wardera Clyde Alleego. Głosi on, żezarówno przegęszczenie, jak i niedogęszczenie populacji może działać na nią ograniczająco. Allee zauważył, że w małych populacjach lub w populacjach rozproszonych współczynnik reprodukcji i szanse przetrwania osobników maleją, co prowadzi do wymarcia populacji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie efektu (zasady) Alleego w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych. W artykule podjęto próbę klasyfikacji własności matematycznych, jakie powinien posiadać model ekonomiczny, którego zachowanie dynamiczne ma cechy omawianego zjawiska. Jako przykład modelu ekonomicznego zawierającego efekt Alleego zaprezentowany został model Marksa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allee, W.C. (1939). The Social Life of Animals. London: William Heinemann.
2.Allee, W.C., Emerson, A.E., Park, O., Park, T., Schmidt, K.P. (1949). Principles of Animal Ecology. Philadelphia: Saunders.
3.Courchamp, F., Berec, L., Gascoigne, J. (2008). Allee Effects. Oxford: Oxford University Press.
4.Cushing, J.M. (1988). The Allee Effect in Age-structured Population Dynamics. W: T. Hallam, L. Gross, S. Levin (red.), Mathematical Ecology (s. 479–505). Springer, Verlag.
5.Elaydi, S. (1996). An Introduction to Difference Equations. New York: Springer.
6.Elaydi, S. (2008). Discrete Chaos: With Applications in Science and Engineering. Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC.
7.Foryś, U., Poleszczuk, J. (2011). Modelowanie matematyczne w biologii i medycynie. Warszawa: Wyd. UW.
8.Li, J., Song, B., Wang, X. (2007). An Extended Discrete Ricker Population Model with Allee Effects. Journal Difference Eqations and Appications, 13, 309–321.
9.Luis, R., Elaydi, S., Oliveira, H. (2009). An Economic Model with Allee Effect. Journal Difference Eqations and Appications, 15, 877–894.
10.Statter, G. (2003). Tendencia decrecente (ou Queda Tendencial) da taxa de lucro. Preprint, ISCTE.
11.Stephens, P.A., Sutherland, W.J., Freckleton, R.P. (1999). What is the Allee Effect? Oikos, 87, 185–190.