Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
RECENZJA KSIĄŻKI TOMASZA JEWARTOWSKIEGO FINANSOWE MOTYWY I KONSEKWENCJE DYWERSYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH, WYD. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, POZNAŃ 2015 (SS. 240)

Autorzy: Jarosław Kubiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rok wydania:2016
Liczba stron:6 (233-238)
Pobierz plik

Plik artykułu