Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-38
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYDATKI NA ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

Autorzy: Anna Turczak
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Słowa kluczowe: wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe grupy społeczno-ekonomiczne analiza przyczynowa metoda logarytmiczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (413-424)
Klasyfikacja JEL: C02 D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce stanowią prawie 1/4 wydatków ogółem tych gospodarstw oraz ponad 1/4 ich wydatków na towary i usługi konsumpcyjne. Celem artykułu było określenie wpływu wielkości spożycia i ceny na zróżnicowanie gospodarstw domowych pod względem wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Analiza przyczynowa pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, jak w poszczególnych grupach gospodarstw domowych wymienione czynniki wpływają na rozpatrywaną zmienną ekonomiczną, a zatem jaki jest kierunek i siła ich oddziaływania. Do oceny wpływu odchyleń w spożyciu w ujęciu ilościowym oraz odchyleń w cenach wykorzystano metodę logarytmiczną. W artykule wykazano, że na różnice w wartości wydatków per capita między gospodarstwami domowymi pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek oraz emerytów i rencistów wpływają głównie różnice w wielkości spożycia na osobę, natomiast dużo mniejsze znaczenie mają różnice w płaconej cenie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1998). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
2.Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015). Warszawa: GUS.
3.Gabrusewicz, W. (2007). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
4.Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: Difin.
5.Grzenkowicz, N., Kowalczyk, J., Kusak, A., Podgórski, Z. (2007). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Naukowe UW.
6.Kaszubowski, J. (2004). Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gdańsk: Wyd. WSZ w Gdańsku.
7.Matłoka, M., Wojcieszyn, B. (2008). Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii. Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
8.Żwirbla, A. (2001). Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne. Włocławek: Wyd. WSH-E we Włocławku.
9.Żwirbla, A. (2007). Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej. Toruń: Wyd. Adam Marszałek