Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
STRATEGIA ADAPTACYJNE ORGANIZACJI A POZIOMY KONKUROWANIA - KONSTRUKT TEORETYCZNY

Autorzy: Robert Kozielski
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: strategia organizacji przewaga konkurencyjna strategia konkurowania
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (127-136)
Klasyfikacja JEL: M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie, że zmienność środowiska biznesowego wymusza uruchomienie procesów dostosowawczych. Organizacje różnią się jednak gotowością do reakcji na zmiany rynkowe oraz szybkością ich wdrażania. Skutkuje to także zdolnością wykorzystania bardziej złożonych (trudniejszych do imitacji) źródeł przewagi rynkowej. Celem artykułu jest identyfikacja i opis autorskiej propozycji klasyfikacji strategii reakcji organizacji na zmiany rynkowe oraz poziomów konkurowania. W artykule zdefiniowano cztery strategie funkcjonowania organizacji w zmiennym środowisku biznesowym (adaptacyjna, wizjonerska, oportunistyczna, bierna) i trzy poziomy konkurowania. Stanowią one konstrukt teoretyczny pod przyszłą weryfikację empiryczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, C. (2013). Makers – The New Industrial Revolution. New York: Random House Business.
2.Ansoff H., I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
3.Brabham, D.C. (2013). Crowdsourcing. Massachusetts: MIT Press.
4.Cahill, D.J. (1995). The Managerial Implications of the Learning Organization – A New Tool for Internal Marketing. Journal of Services Marketing, 9.
5.Chan, K.W., Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market Space And Make The Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press.
6.Chesbrough, H. (2011). Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era. London: John Wiley & Sons.
7.Diamandis, P.H., Kotler, P. (2012). Abundance – The Future is Better Than You Think. New York: The Free Press.
8.Kaplan, S. (2012). The Business Model – Innovation Factory, How to Stay Relevant When The World is Changing. London: John Wiley & Sons.
9.Kotler, P., Caslione, J.A. (2009). Chaos – zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: MT Biznes.
10.Kozielski, R. (2011). Biznes nowych możliwości. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Kozielski, R. (2007). Determinanty sukcesu organizacji. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
12.Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (1998). Zarządzanie – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Krippendorff, K. (2012). Outthing the Competition – How a New Generation of Strategists Sees Options Others Ignore. London: John Wiley & Sons.
14.Lewin, A.Y., Minton, J.W. (1986). Determining Organizational Effectiveness – Another Look, and an Agenda for Research. Management Science, 32, May.
15.Mootee, I. (2013). Design Thinking for Strategic Innovation: What They Can’t Teach You at Business or Design School. London: John Wiley & Sons.
16.Nogalski, B. (2004). Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości. W: I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości – fikcja i rzeczywistość. Warszawa: Orgmasz.
17.Provost, F.T., (2013). Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. London: O’Reilly Media.
18.Stephany, A. (2015). The Business of Sharing: Making it in the New Sharing Economy. London: Palgrave Macmillan.