Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Autorzy: Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) indeks RESPECT spółki giełdowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (173-182)
Klasyfikacja JEL: L14 L21 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Może o tym świadczyć duża liczba publikacji pojawiających się w księgarniach, a także raportów będących rezultatem badań CSR przeprowadzanych przez ośrodki naukowe, organizacje i instytucje. Jednym z przejawów rosnącego znaczenia CSR było pojawienie się w 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych – RESPECT. CSR może stać się dla tych spółek metodą na rozwój i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dlatego też celem artykułu jest próba analizy korzyści wynikających z zastosowania CSR w polskich spółkach akcyjnych. Ponadto w artykule zaprezentowano ideę CSR i poziom zaangażowania spółek notowanych na GPW w działania CSR.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Bartkowiak, M., Janik, B. (2013). Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, CEERIUS i VONIX. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 258 (9), 5–19.
3.Deloitte Polska (2011). Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
4.Enea (2015). Raportowanie CSR. Pobrano z: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/raportowanie-csr (25.11.2015).
5.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2009). RESPECT. Pobrano z: http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/opis_indeksow/Respect/RESPECT.pdf (11.11.2015).
6.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2015). Opis projektu RESPECT INDEX. Pobrano z: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (19.11.2015).
7.Kryk, B. (2011). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 235–269.
8.Martis Consulting (2014). Raport z badań – postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów. Warszawa.
9.Międzynarodowa Organizacja Certyfikująca (2010). ISO 26000. Odpowiedzialność społeczna. Pobrano z: http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf (15.11.2015).
10.Millward Brown SMG/KRC dla PARP (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobrano z: https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_stanu_wdrazania_standardow_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_13022013.pdf (10.12.2015).
11.Skrzypek, E., Saadi, N. (2014). Motywacje versus korzyści CSR z perspektywy polskich spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – Administracja i Zarządzanie, 103, 11–24.