Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i EFTA

Autorzy: Bożena Pera
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: regionalne porozumienia handlowe Unia Europejska EFTA paneurośródziemnomorski system kumulacji pochodzenia konwencja regionalna w sprawie preferencyjnych reguł pochodzenia
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (139-152)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie preferencyjnych porozumień handlowych zawartych przez Unię Europejską i EFTA, przede wszystkim z państwami europejskimi oraz blisko położonymi krajami basenu Morza Śródziemnego, a także podejmowanych działań prowadzących do uproszczenia i rozwoju wielostronnej wymiany handlowej w tym regionie, zgodnej z zasadami Światowej Organizacji Handlu. W artykule syntetycznie ujęto problematykę regionalnych porozumień handlowych, notyfikowanych przez WTO. Przeprowadzono analizę umów UE i EFTA umożliwiających preferencyjne warunki wymiany. W ostatniej części zwrócono uwagę na inicjatywy podejmowane głównie przez Unię Europejską we współpracy z krajami EFTA w zakresie ograniczenia efektu spaghetti w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augier P., Gasiorek M., Lai-Tong C., Rules of Origin and the EU-Med Partnership: The Case of Textiles, „The World Economy” 2004, Vol. 27, No. 9.
2.Baldwin R.E., Multilateralising Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade, „The World Economy” 2006, Vol. 29, No. 11.
3.Bhagwati J., Greenaway D., Panagariya A., Trading Preferentially: Theory and Policy, „The Economic Journal” 1998, Vol. 108, No. 449.
4.Bhagwati J., US Trade Policy: The Infatuation with FTAs, Discussion Paper, Columbia University, New York 1995, No. 726, http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/20090222131937814.pdf.
5.Chong S.Y., Hur J., Small Hubs, Large Spokes and Overlapping Free Trade Agreements, „The World Economy” 2008, Vol. 31, No. 12.
6.Czarny E., Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2013.
7.Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2008.
8.Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
9.http://ec.europa.eu/taxation_customs.
10.http://rtais.wto.org.
11.Naumann E., Comparing EU Free Trade Agreements. Rules of Origin, „In Brief” 2006, No. 61.
12.Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean Preferential Rules of Origin, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_en.htm#new.
13.Śledziewska K., Regionalizm handlowy w XXI w. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.
14.www.wto.org.
15.Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się Regionalną konwencję w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące kumulację diagonalną pomiędzy Umawiającymi się Stronami tej konwencji, Dz. Urz. UE C, 2014, Nr 111/05.