Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.3-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / z. 3 2020
Wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na bezpieczeństwo Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
(The influence of SARS-CoV-2 epidemic on the security of Szczecin Metropolitan Area)

Authors: Szczepan Stempiński ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: state of security metropolitan area SARS-CoV-2 epidemic
Year of publication:2020
Page range:22 (133-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper is an attempt to outline the state of security of the Szczecin Metropolitan Area (the only metropolitan area in the Republic of Poland that is located directly on the line of the national border) in the time of the SARS-CoV-2 epidemic. The author - being guided by an interdisciplinary imperative - analysed a number of differentiated areas affecting or characterizing broadly perceived security both in a qualitative (normative and planning solutions) and a quantitative dimension (i.a. number of vehicles on public roads, number of traffic incidents, selected categories of crimes, infections, deaths and coronavirus tests, fires, local threats and false alarms) which he obtained through access to public information. On the basis of the outlined trends (in comparable three-month periods in 2019 and 2020), the author established answers to the following two questions: - did the state of epidemic in its first three months contribute to lowering the level of security of the citizens of the Szczecin Metropolitan Area? - can the limited citizens’ activity in public space be one of the determinants affecting the state of security?
Download file

Article file

Bibliography

1.1. Dane o województwie – kwiecień 2020, dostęp 31.05.2020, https://szczecin.stat.gov.pl/wojewodztwo/
2.2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dostęp 25.06.2020, http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/files/19683/89272000_1412985316_Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_2030.pdf.
3.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku za zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 410.
4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 2020, poz.433.
5.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 2020, poz.491.
6.6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.03.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,Dz.U.2020. poz.566, z późn.zm.
7.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z10.04.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz.658
8.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz.964.
9.9. Prezydent Szczecina, Prezydent Szczecina i mieszkańcy apelują. Otwórzcie przejście graniczne w Lubieszynie! Twoje radio.fm, dostęp 21.06.2020, https://twojeradio.fm/prezydent-szczecina-i-mieszkancy-apeluja-otworzcie-przejscie-graniczne-w-lubieszynie.html
10.10. Miejski Plan, dostęp 14.06.2020, http://bip.um.szczecin.pl/files/5F5F2355610B4CF0935EDF038D14EBB0/Miejski_Plan_Zara%C4%85dzania_Kryzysowego.pdf
11.11. Uwagi i definicje, dostęp 22.06.2020, http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/63470,Przestepstwa-kryminalne-ogolem.html.
12.12. Ustawa z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych
13.z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020.374.
14.13. Ustawa z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590, z późn. zm.
15.14. Ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008, nr 243, poz.1570, z późn.zm.
16.15. Współczesne kryzysy gospodarcze z perspektywy branży morskiej, dostęp 04.07.2020, https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/wspolczesne-kryzysy-gospodarcze-z-perspektywy-branzy-morskiej
17.16. Zapis przebiegu, dostęp 16.06.2020, http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-13
18.17. Zasady ewidencjonowania, dostęp 23.06.2020, https://www.straz.gov.pl/download/583.s.34-38