Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne

Autorzy: Mariusz Jedliński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Łukasz Marzantowicz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: niepewność nieprzewidywalność niepewność w logistyce parametryzacja skutków niepewności w logistyce
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (171-185)
Klasyfikacja JEL: L91 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorzy artykułu na podstawie teoretycznych rozważań nad zjawiskiem niepewności i nieprzewidywalności w logistyce, bazując na przeglądzie stanowisk i podejść badawczych, podjęli próbę usystematyzowania semantyki w podjętym problemie oraz wskazują na obszary logistyki szczególnie podatne na niepewność i nieprzewidywalność, uwypuklając aspekt transportu morskiego. Teoretyczne rozważania nad rolą niepewności w procesie logistycznym oraz nad relacjami między pojęciami niepewności i nieprzewidywalności stanową podstawę do koncepcyjnego podejścia do możliwości pomiaru niepewności w lądowo-morskim procesie logistycznym. Ten sposób ujęcia problemu pozwala na realizację podstawowego celu artykułu, którym jest wyznaczenie miejsca dla sytuacji niepewności w logistyce na płaszczyźnie efektywności wykorzystania czasu i związku z tym wydajności procesów logistycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolesta-Kukułka, K. (2003). Decyzje menedżerskie. Warszawa: PWE.
2.Hakanson, H., Snehota, I. (2006). No business is an island: the network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management, 5.
3.Helms, M.M. (2006). Encyclopedia of Management. Detroit: Thompson Gale.
4.Jajuga, K. (1999). Nowe tendencje w zarządzaiu ryzykiem finansowym. Rynek Terminowy, 3 (5).
5.Janasz, K. (2005). Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych. W: W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. Warszawa: Difin.
6.Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Janikowski, R. (2014). Nieprzewidywalność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Modern Management Review, 19/21 (4).
8.Jędralska, K., Czech, A. (2011). O naturze niepewności i jej interpretacjach. Master of Bussiness Administration, 3 (110).
9.Knight, F.H. (1993). Risk. London: Uncertainly and Profit.
10.Kossowska, M. (2009). Nowe poznawcze wymiary osobowości a społeczne poznanie i działanie. W: M. Kossowska, M. Kofta (red.), Psychologia poznania społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura, wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
12.Lange, O. (1967). Optymalne decyzje. Zasady programowania, wyd. 2. Warszawa: PWN.
13.Peters, T. (1997). The Great Management Paradox, TPC Communications. Za: B.R. Barringer (1997). The effects of relational channel exchange on the small firm: a conceptual framework. Journal of Small Business Management, 2 (35).
14.Raynor, M.E. (2007). Paradoks strategii. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
15.Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, wyd. III. Warszawa: PWE.
16.Suszyński, C. (2012). W stronę nowego paradygmatu przedsiębiorstwa. Kontekst przeobrażeń jakościowych i zarządzania zmianami. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
17.The KPMG Transport Tracker march/april 2015.
18.Unctad (2014), Review of Maritime Transport, Unctad/RMT/2014.
19.Van der Heijden, K. (2000). Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
20.Willett, A.H. (1951). The Economic Theory of Risk and Insurance. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
21.Williams Jr, C.A., Heines, R.M. (1989). Risk Management and Insurance, ed. 3. New York: McGraw-Hill Publishing Co.
22.Zimmerman, T. (2015). The New Silk Roads: China, the U.S., and the Future of Central Asia. New York: New York University.