Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017

Rok wydania: 2017

Informacje

W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, które stworzyło podstawy do wyodrębnienia się szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. W tworzeniu i umacnianiu pozycji tego ośrodka naukowego w kraju i za granicą kluczową rolę odegrali profesorowie, tworzący kadrę filii poznańskiej Akademii Handlowej (od 1946 r.), Wyższej Szkoły Ekonomicznej (od 1950 r.), Politechniki Szczecińskiej (od 1955 r.) i Uniwersytetu Szczecińskiego (od 1985 r.).

W strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego badania naukowe i kształcenie kadr dla transportu, spedycji i logistyki rozwijają pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Z ich grona wywodzi się Profesor Franciszek Gronowski, który od lat 50. ubiegłego wieku przez dziesięciolecia uczestniczył w budowaniu w Szczecinie silnego i nowoczesnego ośrodka naukowego, specjalizującego się w problematyce ekonomiki i organizacji transportu. Temu Uczonemu, współtwórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, wybitnemu znawcy ekonomiki transportu wodnego z okazji jubileuszu 90 urodzin poświęcamy tę publikację.

Publikacja przybliża dokonania Pana Profesora Franciszka Gronowskiego oraz prezentuje wyniki badań autorów z różnych polskich środowisk naukowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki uprawy morza oraz transportowego wykorzystania rzek.

Ad multos annos, Drogi Panie Profesorze.

 

Redaktor czasopisma

Elżbieta Załoga

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Korzyści skali związane z wielkością statku morskiego do przewozy ładunków suchych masowych i kontenerów

13 (113-125) Dariusz Bernacki Więcej
2.

Wybrane aspekty kanadyjskiego finansowania portów morskich

12 (127-138) Ignacy Chrzanowski Więcej
3.

Studium analityczne terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce dla lat 2010-2014 w aspekcie ekologicznych wymogów zrównoważonego rozwoju

12 (139-150) Izabela Dembińska Więcej
4.

Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej

9 (151-159) Wojciech Drożdż, Oliwia Mróz-Malik Więcej
5.

Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych

9 (161-169) Andrzej Grzelakowski Więcej
6.

Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne

15 (171-185) Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz Więcej
7.

Mnożnik inwestycyjny Keynesa w ocenie wpływu inwestycji w pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5m na gospodarkę Polski

15 (187-201) Christian Lis Więcej
8.

Port Elbląg na tle polskich portów lokalnych

8 (203-210) Krzysztof Luks Więcej
9.

Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina

9 (211-219) Beata Meyer, Aleksander Panasiuk Więcej
10.

Flota i żegluga prowincji Pomorze i Prusy Wschodnie w latach 1919 - 1939

10 (222-231) Andrzej Mielcarek Więcej
11.

Bronka i inne porty Rosji nad Zatoką Fińską

11 (233-243) Tadeusz Palmowski Więcej
12.

Odległe zwierciadło. Wiek wyboru pomiędzy Polską wyszehradzką a jagiellońską

13 (245-257) Andrzej Piskozub Więcej
13.

Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin

13 (259-271) Michał Pluciński Więcej
14.

Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych

11 (273-283) Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski Więcej
15.

Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie

11 (285-295) Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki Więcej
16.

Plany rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych

14 (297-310) Krzysztof Woś Więcej
17.

Polskie porty morskie w morsko - lądowych intermodalnych łańcuchach transportowych

12 (311-322) Jerzy Wronka Więcej
18.

Przesłanki i narzędzia promocji transportu wodnego śródlądowego w Unii Europejskiej

11 (323-333) Elżbieta Załoga Więcej
19.

Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo

12 (335-346) Jolanta Zieziula, Piotr Nowaczyk Więcej