Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Ocena zadowolenia pasażerów z jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej na przykładzie PKM Jaworzno
(Assessment of Passengers’ Satisfaction With the Quality of Urban Transport Services on the Example of PKM Jaworzno)

Authors: Ewa Brożyna
Wyższa Szkoła Biznesu
Keywords: PKM Jaworzno public transport quality passengers’ satisfaction
Year of publication:2017
Page range:19 (73-91)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents topic of quality in public transport. Article goal is presentation results of research made by this article’s author. Research analysis can let to improvement the quality of services provided by one of the transport organizer. Article presents online research results made in December 2016 – February 2017 among the passengers of Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. in Jaworzno. Research goal was knowing the passengers’ grade of satisfaction of transport organized by PKM Jaworzno and deepen theoretical knowledge on the importance of quality in public transport for passengers in a broader perspective. There took part 351 people in research. Passengers judged the quality of transport organized by PKM Jaworzno as good (average rating: 4,09 on scale from 1 to 5). The analysis of this research summary will let to knowing passengers rating for the individual issues those have an influence on the satisfaction and let to suggest the actions those goal will be improvement the transport organized by PKM Jaworzno.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąkowski, W. (2005). Problem wartości usługi przewozowej dla pasażera a kształtowanie przewozów regionalnych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Kra¬kowie, 68, 10–21.
2.Berkun, S. (2006). Sztuka zarządzania projektami, Gliwice: Wydawnictwo HELION.
3.Ciesielski, M., Długosz, J., Gługiewicz, Z., Wyszormiski, O. (1994). Gospodarowanie w transporcie miejskim. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Grzelec, K. (2011). Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
5.Koseleff, Y. (2002). Service Standard Certification in the RATP Operating Sector. Public Transport International, 5, 31.
6.Rucińska, D. (red.). (1998). Zarządzanie marketingowe działalnością transportową. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
7.Rudnicki, A. (1999). Jakość komunikacji miejskiej. Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 71, 205–211.
8.Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2009). Transport. Problemy transport w rozszerzonej UE. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Sawicki, P. (2005). Charakterystyki oceny jakości w transporcie. Q Jakości, 1, 62–68.
10.Starowicz, W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
11.Starowicz, W. (2004). Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy (część 1). Transport Miejski i Regionalny, 10, 29–35.
12.Świderski, A. (2014). Wybrane aspekty jakości publicznego transportu pasażerskiego. Logistyka, 4, 25–28.
13.Wyszomirski, O. (2008). Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
14.http://www.pkm.jaworzno.pl/ (9.02.2017).