Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Currently: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 871 PTiL nr 30
PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH. STUDIUM STRUKTUR DYSSYPATYWNYCH
(PUBLIC TRANSPORT IN THE CONDITION OF UNSTABLE MANAGEMENT STRUCTURES. CASE STUDY OF DISSIPATIVE STRUCTURES)

Authors: Michał Suchanek
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Krzysztof Szałucki
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Keywords: public transport dissipative structures dissipation in economic systems
Year of publication:2015
Page range:10 (119-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the concept of dissipative structures together with the description of their behaviour principles in comparison to classic equilibrium structures. The mechanism of dissipation in economic structures has been presented, in particular in the structures of public transport. The article presents actual functioning mechanisms in the structures of public transport management structures in the view of their stability and possible tendency to dissolve. There are three case studies presented showing the tendency to dissipate in those structures, in particular the ineffective competition, the specific economic and legal independence and the steering of effectiveness.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
2.Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
3.Gurd B., Lim N.K., Thorne H., Management Control Systems in Organizations in Prigogine’s „Far From Equilibrium Conditions”, University of South Australia.
4.Maturana H.R., Varela F.J., Autopoiesis and cognition. The Realization of the Living, D. Reidel Publishing Company, Boston 1972.
5.Murthy K.K., Systems philosophy and management, Allied Publishers, New Delhi 1999.
6.Prigogine I., Lefever R., Symmetry Breaking Instabilities in Dissipative Systems, „Journal of Chemistry Physics” 1968, vol. 48.
7.Prigogine I., Stengers I., Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
8.Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
9.Tomanek R., Konkurencyjność transportu zbiorowego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002.
10.Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
11.Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.