Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2014
Praktyka edukacji muzycznej w klasach początkowych w opiniach studentów pedagogiki – kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Autorzy: Rafał Majzner
Rok wydania:2014
Liczba stron:11 (143-153)

Abstrakt

The author of the following study discusses the role of music education inearly stages of primary education in the opinion of students of pedagogy. He alsopresents opinions of candidates for primary school education teachers on realization of music education classes in practice, as well as the teachers’ approach tomusic education within the frames of the model of integrated education. Furthermore,research issues presented in the article refer to forms of music educationand didactic means applied by teachers.
Pobierz plik

Plik artykułu