Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2013
Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom

Autorzy: Jacek Stachowicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: polskie szkolnictwo wyższe niż demograficzny w szkolnictwie wyższym i jego możliwe konsekwencje prawo szkolnictwa wyższego
Rok wydania:2013
Liczba stron:12 (63-74)

Abstrakt

Artykuł przedstawia propozycje rozwiązań prawnych na gruncie nowelizacji obowiązującego prawa szkolnictwa wyższego, które mają przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego. Jest to kolejna interwencja legislacyjna (po nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym z marca 2011 r.) związana z wkraczającym niżem demograficznym. Generalnie nowe zapisy ustawowe wzmacniają mechanizmy konkurowania szkół wyższych na płaszczyźnie jakości kształcenia. Niektóre z proponowanych rozwiązań służą ochronie studentów przed niską jakością kształcenia, mają zatem charakter prewencyjny.
Pobierz plik

Plik artykułu