Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2013
Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych

Autorzy: Jacek Moroz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: perspektywa drugiego rzędu perspektywa pierwszego rzędu Ference Marton metodologia fenomenografia
Rok wydania:2013
Liczba stron:11 (33-43)

Abstrakt

Będąc opisem rzeczy takich, jak je postrzegamy, fenomenografia wydaje się być jedną z bardziej interesujących i użytecznych metod badawczych, mających zastosowanie w odkrywaniu i analizie zjawisk uczenia się i nauczania. Niemniej, pomimo wzrostu zainteresowania w polskiej pedagogice tą metodą, nasuwają się pewne wątpliwości i pytania związane z przedmiotem badań fenomenografii. Wobec powyższego cel mojego artykułu jest dwojaki: (a) ogólna charakterystyka teoretycznych podstaw metody fenomenograficznej; (b) określenie i doprecyzowanie przedmiotu badań fenomenografii.
Pobierz plik

Plik artykułu