Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2015
Determinanty różnicujące poczucie sensu życia studentów

Autorzy: Katarzyna Wojciechowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: posiadanie partnera a poczucie sensu życia płeć wiek poczucie sensu życia sens życia
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (145-156)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article analyzes issues regarding Department of Pedagogy and Psychology students’ sense of purpose in life. It was established that it is the most essential problem a human being is faced with and to which a solution should be sought. The empirical material concerning students’ approaches to life’s meaning was collected during the studies. The results were interpreted depending on such factors as: sex, age and having a partner. All variables showed some significant differentiation and certain tendencies. Overall, the surveyed students have a positive attitude to life, except for uncertainty of their future. Generally, the respondents know what is important and valuable to them and what they want to achieve in life. However, every third respondent is not interested in the surrounding environment and the young students are not able to identify their interests and passions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1984.
2.Czeżowski T., Odczyty filozoficzne, PWN, Toruń 1858.
3.Frankl V. E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka, Czarna Owca, Warszawa 2010.
4.Hołówka J., Problemy etyczne w literaturze pięknej, WSiP, Warszawa 1994.
5.Konwicki T., Zorze wieczorne, ALFA, Warszawa 1991.
6.Mariański J., W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne, Wyd. KUL, Lublin 1990.
7.Rorat M., Wartości i poczucie sensu życia młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, Wyd. UR, Rzeszów 2006.