Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej

Autorzy: Błażej Sajduk
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Słowa kluczowe: metodyka stawianie pytań dydaktyka akademicka
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (115-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest uwrażliwienie nauczycieli akademickich na rolę, jaką w procesie dydaktycznym pełnią pytania, które stawiane są tyle przez osoby prowadzące zajęcia, ale przez studentów. Czytelnik odnajdzie w tekście, nie tylko próbę usystematyzowania tytułowego zagadnienia, ale również praktyczne porady, w jaki sposób podnosić, jakość zadawanych pytań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brown G., Atkins M., Effective teaching in higher education, Routledge, Londyn–New York 2002.
2.Fortuna P., Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, GWP, Sopot 2009.
3.Heuer R.J. Jr.,. Pherson R.H, Structured Analytical Techniques for Intelligence Analysis, CQ Press, Washington 2010.
4.Gałek P, Jak nie utrudniać sobie pracy. O precyzyjnym podawaniu instrukcji w grach szkoleniowych, w: Vademecum trenera, red. A. Kuźniak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 117–124.
5.Legutko R., Sokrates, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2013, s. 54, 55.
6.Lubecka J., Dańda A., Casebook. Metodologia tworzenia case study, Kraków 2010.
7.Pobojewska A., Waga pytań w procesie edukacji, http://kronika.uni.lodz.pl/pliki/waga-pyta-w-procesie-edukacji1-te¬kst-zainspirowany-cwiczeniem-berri-hessena-oraz-roberta-pilata.pdf.
8.Pohlmann T., N.M. Thomas, Relearning the Art of Asking Questions, https://hbr.org/2015/03/relearning-the-art-of¬-asking-questions.
9.Rothstein D., Santana L., Make just one change. Teach students to ask their own questions, Harvard Education Press, Harvard 2011.
10.Rothstein D., Santana L., Sharing the Power of the Question, http://www.ascd.org/ascd-express/vol7/713-rothstein. aspx.
11.Spitzer M., Jak uczy się mózg, tłum. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska, PWN, Warszawa 2012, s. 145.
12.Taboł S., Uwagi o myśli pedagogicznej Sokratesa, „Kultura i Wychowanie” nr 4 (2), 2012, s. 49–62.
13.Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, To¬ruń 2013, s. 41.