Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Badania marketingowe ‒ korzyści z rezultatów wobec wewnętrznych ograniczeń podmiotów gospodarczych i środowiska ich działania

Autorzy: Dariusz Oczachowski
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: badania marketingowe wartość personel pierwszego kontaktu kultura poznawcza
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (147-155)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania marketingowe podlegają zmianom wraz ze zmianami w społeczeństwie, w którym są prowadzone. Zmieniają się także rezultaty tych badań, często bardziej na niekorzyść niż korzyść, w odniesieniu do kosztu ich przeprowadzenia. W artykule skupiono się na tym właśnie problemie. Zaproponowano w nim, w formie wstępnej i nierozwiniętej, podjęcie pewnych środków zaradczych dających się wykorzystać także w niewielkich podmiotach, czyli wykorzystanie w szerokim zakresie ,,niebadawczego” personelu organizacji do prowadzenia badań (na mniej wymagających etapach) oraz wykreowanie kultury poznawczej niezbędnej do takiego wykorzystania personelu. Na potrzeby artykułu i przeprowadzonego w nim wywodu posłużono się informacjami ze źródeł wtórnych i różnych obszarów wiedzy społecznej, co czyni opracowanie ściśle teoretyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Callingham, M. (2004). Market inteligence: how and why organizations use marketing research. London: Kogan Page Ltd.
2.Castells, M. (2013). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
3.Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Dowbor, L. (2012). Wielkie korporacje koncentrują władzę. Le Monde diplomatique, edycja polska, lipiec.
5.Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE.
6.Kędzior, Z., Karcz, K. (1996). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: PWE.
7.O’Sullivan, D., Abela, A.V. (2010). Proving marketing success pays off: marketing performance measurement and its effects on marketing’s stature and firm success. GfK Marketing Inteligence Review, 2 (2).
8.Polanyi, K. (2010). Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Verhoef, P.C., Leeflang, P.S.H. (2009). Understanding marketing department’s influence within a firm. Journal of Marketing, 73 (2), 14‒37.