Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Barwa opakowania jako element kształtujący atrakcyjność rynkową herbaty

Autorzy: Przemysław Dmowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Michał Gosk
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: marketing sensoryczny opakowanie barwa herbata
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (49-57)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była ocena atrakcyjności wybranych herbat w zakresie kolorystyki i informacyjności opakowań. Badaniu poddano opakowania herbaty trzech marek dostępnych na rynku Trójmiasta. Kryterium wyboru herbat była ich popularność w poszczególnych segmentach cenowych. Wykorzystano herbatę marki własnej, herbatę postrzeganą przez konsumentów jako popularną, ze średniego przedziału cenowego oraz herbatę segmentowaną na rynku premium. Wszystkie herbaty poddane analizie należały do najpopularniejszych w swojej kategorii cenowej. Grupę 100 respondentów (wykorzystano badanie jakościowe) poproszono o zdefiniowanie skojarzeń związanych z kolorystyką opakowań w zakresie estetyki, atrakcyjności, trafności doboru układu barw i przekazem zdefiniowanym przez producentów. Uzyskane wyniki odniesiono do wrażeń i emocji, jakie wywołują barwy na ocenianych opakowaniach herbat. Najwyżej oceniono opakowanie herbaty marki premium, a najniżej opakowanie producenta marki własnej. Zaobserwowano zależność między wynikami oceny ogólnej a ceną i pośrednio jakością produktu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deluga, W. (2016). Merchandising w handlu detalicznym. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 287‒299.
2.Dmowski, P., Marjańska, E. (2017). Opinie młodych konsumentów na temat oznakowania opakowań kawy i herbaty. Handel Wewnętrzny, 366 (1), 167‒179.
3.Dragolea, L., Cotîrlea, D. (2011). Neuromarketing – between influence and manipulation. Polish Journal of Management Studies, 3, 79‒89.
4.Grzybowska-Brzezińska, M., Rudzewicz, A. (2013). Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów). Handel Wewnętrzny, 6 (347), 68‒79.
5.Hulten, B., Broweus, N., van Dijk, M. (2011). Marketing sensoryczny. Warszawa: PWE.
6.Kmita, A. (2009). Barwa. Podstawowe pojęcia. Zastosowanie w projektowaniu. Biuletyn Sztuki Projektowania, 4, 50‒55.
7.Kolasińska-Morawska, K. (2012). Merchandising sensoryczny zintegrowanym instrumentarium wspomagającym oddziaływanie przedsiębiorstw na zachowania klientów w placówkach handlowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 4 (XIII), 67‒97.
8.Kolek, Z. (2006). Barwa opakowań. Opakowanie, 2, 18‒25.
9.Kubera, H., Rękas, M. (2013). Problemy barwy i koloru w poligraficznej reprodukcji opakowania. Opakowanie, 11, 54‒62.
10.Kuczamer-Kłopotowska, S. (2014). Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 12 (2), 115‒132.
11.Lenart, B., Sikora, T. (2001a). Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (27), 117‒135.
12.Lenart, B., Sikora, T. (2001b). Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (28), 95‒107.
13.Marki Auchan (15.03.2018 r.). Pobrano z: www.auchan.pl/nasze-marki/marki-auchan.
14.Marshall, D., Stuart, M., Bell, R. (2006). Examining the relationship between product package colour and product selection in preschoolers. Food Quality and Preference, 17, 615–621.
15.Mika-Mętel, M. (2011). Walory promocyjne opakowań. Opakowanie, 2, 61‒68.
16.Risso, P., Maggioni, E., Olivero, N., Gallace, A. (2015). The association between the colour of a container and the liquid inside: An experimental study on consumers’ perception, expectations and choices regarding mineral water. Food Quality and Preference, 44, 17–25.
17.Słowik, M. (14.03.2018). Znaczenie kolorów używanych w reklamie. Od teorii barw, do psychologii kolorów. Pobrano z: https://www.projektowaniegraficzne.pl/znaczenie-kolorow-w-reklamie-teoria-barw-psychologi-kolorow.
18.Solomon, M. (2006). Zachowania i zwyczaje konsumentów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
19.Śmiechowska, M., Kłobukowski, F. (2017). Bezpieczeństwo informacyjne – nowe kryterium jakości w komunikacji rynkowej z konsumentem. Handel Wewnętrzny, 366 (1), 329‒339.
20.Ucherek, M. (2011). Opakowania inteligentne i ich postrzeganie przez konsumentów. Marketing i Rynek, 1, 12‒17.