Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej

Autorzy: Wojciech Kozłowski
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: MSP luka kapitałowa luka finansowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (313-323)
Klasyfikacja JEL: G18 G20 H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano krytyczne spojrzenie na problematykę luki finansowej, określanej także jako kapitałowa, na podstawie danych empirycznych. Określono także przyczyny powstawania luki finansowej w gospodarkach krajowych. Wskazano kierunki zmian politycznych w różnych państwach związane z próbami zniesienia tej bariery rozwoju sektora MSP. Wskazano także możliwe implikacje dla luki finansowej w efekcie rozwiązań przyjmowanych przez Unię Europejską.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Myers, S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, 3 (39), 574–592.
2.Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of Financial Economics, 2 (67), 217–248.
3.Harper, S.C. (2005). Extraordinary Entrepreneurship: The Professional's Guide to Starting an. Hoboken: Wiley.
4.Kreczmańska, K. (1996). Faktoring w teorii i w praktyce czyli o tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności. Warszawa: Wydawnictwo BART.
5.McNally, K. (2005). Corporate venture capital: bridging the equity gap in the small business sector. Londyn: Routledge Taylor and Francis Group.
6.Papadimitriou, S., Mourdoukoutas, P. (2002). Bridging the start-up equity financing gap: three policy models. European Business Review, 2 (14)/2002, s. 104-110.
7.Ruis, A., van Stel, A., Tsamis, A., Verhoeven, W., Whittle, M. (2009). Cyclicality of SME Finance. Zoetermeer: Wspólnoty Europejskie.
8.Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Stiglitz, J., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Information. American Economic Review, 3 (71), 393–410.
10.Suominen, K., Lee, J. A. (2015). Bridging Trade Finance Gaps: State-Led Innovations to Bolster Exporting by Small and Medium-Sized Firms. Waszyngton: Brookings-Rockefeller.
11.Tamowicz, P. (2007), Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem private equity/venture capital (PE/VC), Raport przygotowany na zlecenie Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki. Gdańsk: Ministerstwo Gospodarki.
12.Waligóra, T. (2013). Wprowadzenie uregulowań Bazylea III oraz jego skutki dla bankowości polskiej i europejskiej, International Business and Global Economy, 32, 202–219.
13.Watson, J. (2006). External Funding and Firm Growth: Comparing Female- and Male-Controlled SMEs. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 8 (1), 33–49.
14.Zawistowski, J. (red.). (2013), Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014–2020. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
15.Zecchini, S. (red.). (2006). The SME Financing Gap Volume I Theory and Evidence. Paryż: OECD Publishing.
16.Żołnierski, A., Zadura-Lichota, P. (red.). (2008). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007. Warszawa: PARP.