Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Instrumenty inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego – case study PFP

Autorzy: Barbara Bartkowiak
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Słowa kluczowe: instrumenty inżynierii finansowej fundusze pożyczkowe i poręczeniowe sieć „aniołów biznesu” fundusze kapitału zalążkowego
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (233-248)
Klasyfikacja JEL: G20 G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatniej dekadzie (2005–2015) Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapewniła komplementarne wsparcie dla przedsiębiorców przez realizację instrumentów inżynierii finansowej takich jak: pożyczki, gwarancje, kapitał zalążkowy, „aniołowie biznesu”. Organizacje wspierające przedsiębiorców, takie jak Polska Fundacja Przedsiębiorczości będą odgrywać coraz większą rolę w budowaniu zrównoważonej i innowacyjnej gospodarki. Najlepsze praktyki w zakresie instrumentów inżynierii finansowej mogą sprzyjać rozwojowi rynku. Istotne jest, aby wdrożyć odpowiednie działania w ramach programów regionalnych, krajowych i europejskich w perspektywie 2014–2020, co powinno zwiększyć poziom innowacyjności i konkurencyjności MSP na światowym rynku. Wszystkie działania powinny być ukierunkowane na zapewnienie wydajnego systemu finansowania polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza start-upów oraz tych, które inwestują w badania i rozwój.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak B. (2009). Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.www.eban.org.
3.www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
4.www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/aktualnosci/2015/20151221/.
5.www.jeremie.com.pl.
6.www.parp.gov.pl
7.www.pfp.com.pl.
8.www.polfund.com.pl.