Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (42) 2016
Uwarunkowania i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych rejonów obsługi ładunków masowych portów morskich (na przykładzie Półwyspu Katowickiego w porcie Szczecin)
(Determinants and Directions of the Functional and Spatial Transformations in the Areas of Seaport Bulk Cargo Handling (Illustrated with an Example of Katowicki Peninsula in the Port of Szczecin))

Authors: Michał Pluciński
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: development of seaports port of Szczecin
Year of publication:2016
Page range:14 (159-172)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the determinants of transformations occurring in the bulk cargo handling areas in the modern seaports. With regard to the port of Szczecin, which has been analyzed in detail, the article aims at developing an optimal solution for the development of port activities in the area of Katowicki Peninsula which, up until now, has been undeveloped. It’s question of taking future directions in relation to the investment policy for this area in the port of Szczecin and indicating one of the two alternatives, i.e. either development of a new, deep-water Dąbrowieckie quay or thorough modernization of the existing Katowicki quay and Chorzowskie quay along with adjusting them to the new depth of Świnoujście–Szczecin waterway (12.5 m).
Download file

Article file

Bibliography

1.Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2013). Analiza zasadności realizacji budowy infrastruktury na Półwyspie Katowickim – etap II (nabrzeże Dąbrowieckie). Szczecin (niepubl.).
2.Misztal, K. (1985). Współczesny rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
3.Perenc, J., Zarzecki, D. (red.) (2007). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu na lata 2007–2020. Szczecin.
4.Pluciński, M. (2013). Porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu.
5.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
6.Takel, R.E. (1983). Planning land use in port areas: getting the most out of port infrastructure. UNCTAD. Pobrano z: http://unctad.org/en/Docs/ship4942_en.pdf (10.01.2013).
7.Wieloletni Program Inwestycyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (2005). Szczecin: Biuro ds. Rozwoju Portów.
8.Wieloletni Program Inwestycyjny Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na lata 2014– 2020 (2013). Projekt. Szczecin.
9.Żyndul, K. (red.) (2000). Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Szczecin.