Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Electronic feedback as a tool for changing households energy consumption
(ELEKTRONICZNE INFORMACJE ZWROTNE JAKO NARZĘDZIE ZMIANY ZUŻYCIA ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH)

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
Słowa kluczowe: zużycie energii zachowania energetyczne sektor gospodarstw domowych elektroniczne informacje zwrotne inteligentne liczniki UE
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (107-115)
Klasyfikacja JEL: Q40 Q48 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmniejszenie zużycia energii i jej wpływ na środowisko są jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie dla osiągniecia tego celu mają działania skierowane na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. W artykule przedstawiono narzędzia służące informowaniu konsumentów o zużyciu energii w domach oraz przegląd literatury z tego zakresu. Przegląd prowadzonych w ostatnich latach badań wskazuje na to, że przekazywanie informacji o zużyciu energii wpływa na zmianę zachowań. Nie mniej konieczne są inne działania ukierunkowane na angażowanie konsumentów oraz ich edukowanie w temacie możliwych sposobów redukcji zużycia energii
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bradley, P., Coke, A., Leach, M. (2016). Financial incentive approaches for reducing peak electricity demand, experience from pilot trials with a UK energy provider. Energy Policy, 98, 108–120. DOI: 10.1016/j.enpol.2016.07.022.
2.Broberg, T., Persson, L. (2016). Is our everyday comfort for sale? Preferences for demand management on the electricity market. Energy Economics, 54, 24–32. DOI: 10.1016/j.eneco.2015.11.005.
3.Buchanan, K., Russo, R., Anderson, B. (2015). The question of energy reduction: The problem(s) with feedback. Energy Policy, 77, 89–96. DOI: 10.1016/j.enpol.2014.12.008.
4.Burchell, K., Rettie, R., Roberts, T. (2016). Householder engagement with energy consumption feedback: the role of community action and communications. Energy Policy, 88, 178–186. DOI: 10.1016/j.enpol.2015.10.019.
5.Carroll, J., Lyons, S., Denny, E. (2014). Reducing household electricity demand through smart metering: The role of improved information about energy saving. Energy Economics, 45, 234–243. DOI: 10.1016/j.eneco.2014.07.007.
6.Chen, V., Delmas, M., Locke, S., Singh, A. (2017). Information strategies for energy conservation: A field experiment in India. Energy Economics, 68, 215–227. DOI: 10.1016/j.eneco.2017.09.004.
7.Dulleck, U., Kaufmann, S. (2004). Do customer information programs reduce household electricity demand? The Irish program. Energy Policy, 32, 1025–1032. DOI: 10.1016/S0301-4215(03)00060-0.
8.Dz. U. (2016). Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, Dz. U. 2016, nr 94, poz. 551.
9.EC (2017). Welcome to the EU ENERGY STAR program. Retrieved from: https://www.eu-energystar.org/index.html (3.01.2018).
10.EC (last update 22.01.2018). EU climate action. Retrieved from: https://ec.europa.eu/ clima/citizens/eu_en (22.01.2018).
11.EU (2012). Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0027 (5.01.2018).
12.Eurostat (2017). Energy consumption in households. Retrieved from: http://ec.europa.eu/euro stat/statistics-explained/index.php/Energy_consumption_in_households (3.01.2018).
13.Foulds, Ch., Robison, R., Macrorie, R. (2017). Energy monitoring as a practice: Investigating use of the iMeasure online energy feedback tool. Energy Policy, 104, 194–202. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.01.055.
14.Gölz, S., Hahnel, U. (2016). What motivates people to use energy feedback systems? A multiple goal approach to predict long-term usage behaviour in daily life. Energy Research & Social Science, 21, 155–166. DOI: 10.1016/j.erss.2016.07.006.
15.Hargreaves, T., Nye, M. & Burgess, J. (2013). Keeping energy visible? Exploring how householders interact with feedback from smart energy monitors in the longer term. Energy Policy, 52, 126–134. DOI: 10.1016/j.enpol.2012.03.027.
16.Kendel, A., Lazaric, N., Maréchal, K. (2017). What do people ‘learn by looking’ at direct feedback on their Energy consumption? Results of a field study in Southern France. Energy Policy, 108, 593–605. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.06.020.
17.Kos-Łabędowicz, J. (2015). Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
18.Krishnamurti, T., Schwartz, D., Davis, A., Fischhoff, B., Bruine de Bruin, W., Lave, L., Wang, J. (2012). Preparing for smart grid technologies: A behavioral decision research approach to understanding consumer expectations about smart meters. Energy Policy, 41, 790–797. DOI:10.1016/j.enpol.2011.11.047.
19.Lynham, J., Nitta, K., Saijo, T., Tarui, N. (2016). Why does real-time information reduce energy consumption? Energy Economics, 54, 173–181. DOI: 10.1016/j.eneco.2015.11.007.
20.Murphy, L. (2014). The influence of energy audits on the energy efficiency investments of private owner-occupied households in the Netherlands. Energy Policy, 65, 398–407. DOI: 10.1016/j.enpol.2013.10.016.
21.Oltra, Ch., Boso, A., Espluga, J., Prades, A. (2013). A qualitative study of users' engagement with real-time feedback from in-house energy consumption displays. Energy Policy, 61, 788–792. DOI: 10.1016/j.enpol.2013.06.127.
22.Prandecki, K. (2014). Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki. Studia Ekonomiczne, 166, 238–248.
23.Ramos, A., Gago, A., Labandeira X., Linares, P. (2015). The role of information for energy efficiency in the residential sector. Energy Economics, 52, 17–29. DOI: 10.1016/j.eneco.2015.08.022.
24.Schleich, J., Faure, C., Klobasa, M. (2017). Persistence of the effects of providing feedback alongside smart metering devices on household electricity demand. Energy Policy, 107, 225–233. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.05.002.
25.Schleich, J., Klobasa, M., Gölz, S., Brunner, M. (2013). Effects of feedback on residential electricity demand – Findings from a field trial in Austria. Energy Policy, 61, 1097–1106. DOI: 10.1016/j.enpol.2013.05.012.
26.WCED – World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Suffolk. Oxford University Press.
27.Weber, S., Puddu, S., Pacheco, D. (2017). Move it! How an electric contest motivates households to shift their load profile. Energy Economics, 68, 255–270. DOI: 10.1016/j.eneco.2017.10.010.
28.Zygierewicz, A. (2016). Implementation of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU): energy efficiency obligation schemes: European implementation assessment. Brussels: European Parliament.